Glas

Nieuws

‘Klimaatakkoord staat of valt met doelen 2021’

Uiterlijk in 2021 moet de CO2-voorziening voor de glastuinbouw geregeld zijn, plus de netcapaciteit en tariefstructuur voor elektriciteit zijn aangepast.

Dat is volgens Glastuinbouw Nederland de voorwaarde om de maatregelen uit het Klimaatakkoord te laten slagen voor de glastuinbouw. Glastuinbouw Nederland kwam woensdag met een persbericht naar buiten waarin het Klimaatakkoord wordt toegejuicht en de ministeries van EZ en LNV worden geprezen over de samenwerking. De wensen van de sector zijn overgenomen. De gasgestookte WKK en ketel blijven behouden voor de sector, wel komen er tot 2030 35 nieuwe aardwarmtebronnen in de glastuinbouw.

Cruciale tussendoelen

Wel schetst de brancheorganisatie dus de onzekerheid over de cruciale tussendoelen voor CO2-voorziening en elektriciteitszaken. De glastuinbouw wil dat al in 2020 CO2-afvang wordt ondersteund, maar Europese procedures maken dat onmogelijk. De glastuinbouw is voor oplossingen sterk afhankelijk van de voortgang in andere sectoren en de overheid. Het is aan het nieuw ingerichte Greenports Nederland om de opgave in de glastuinbouw vorm te geven, stelt voorzitter Van der Tak.

€ 265 miljoen beschikbaar

Volgens Glastuinbouw Nederland stelt het Kabinet voor het innovatieprogramma Kas als Energiebron een extra budget beschikbaar van € 265 miljoen. Van der Tak: “Hiermee kunnen het Ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland hun gezamenlijke aanpak fors versterken en aanvullen. Het onderzoek, de communicatie en de subsidieregelingen voor energieverduurzaming en energiebesparing worden onder meer versterkt met een aanpak voor de modernisering van het glasareaal, elektrificatie en restwarmte.”

In het Klimaatakkoord staat het bedrag van € 250 miljoen, maar ook op de gewijzigde begroting van het ministerie zijn steunmaatregelen opgenomen voor de subsidieregeling EG en steun voor de aanleg van een Brabants warmtenet.

Rendabel maken via SDE++

Van der Tak wijst ook op het rendabel maken van nieuwe ontwikkelingen waaronder geothermie, restwarmte en elektrificatie rendabel, onder meer door de SDE++ regeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.