Glas

Nieuws

Discussie rond bijdrage geothermie aan schadefonds

De provincie Zuid-Holland vindt dat houders van vergunningen voor aardwarmte moeten bijdragen aan het Waarborgfonds Mijnbouwschade. Dat blijkt uit een besluit voor de toekenning van een winningsvergunning in Honselersdijk.

Op dit moment is de wettelijke verplichting voor bijdragen aan dat waarborgfonds er alleen voor gas- en zoutwinning. Dat waarborgfonds verzekert vergoeding van particuliere schades door mijnbouw.

Landelijk overleg

Navraag bij koepel voor aardwarmtebedrijven Dago leert dat landelijk overleg plaatsvindt om een uniforme en landelijke aanpak voor de afhandeling van mijnbouwschade te organiseren. Daarbij worden nieuwe toepassingen als aardwarmte meegenomen, blijkt uit een brief van minister Eric Wiebes van EZ eerder deze maand.

Brief met advies tuinbouw

De koepel Dago vertegenwoordigt aardwarmteprojecten in de tuinbouw. Dago heeft recent in een brief gereageerd op het advies en voornemen om aardwarmte op dezelfde wijze te behandelen als gaswinning. Dago staat achter het onafhankelijk afhandelen van schades door een Commissie Mijnbouwschades, maar stelt dat gaswinning en aardwarmte twee verschillende grootheden zijn. Zo is de relatie tussen aardwarmte en schade bij particulieren lastig aan te tonen. Daarvoor is het meetnetwerk van KNMI niet fijnmazig genoeg.

Schadefonds EZ

Dago pleit daarnaast voor een schadefonds via het ministerie van EZ om investeerders in aardwarmte niet af te schrikken verder te investeren in aardwarmte. Dago komt later dit jaar met een gedragscode voor aardwarmtepartijen over communicatie met omwonenden, blijkt uit de brief.

Of registreer je om te kunnen reageren.