Glas

Nieuws

CLG: onterecht negatief advies aardwarmtebron

CLG Geothermie BV ziet mogelijkheden voor een veilige aardwarmtewinning in Horst aan de Maas.

De warmtewinning in het Limburgse glastuinbouwgebied Californië is nu bijna een jaar geleden stilgelegd door de aandeelhouders (waaronder twee telers). Oorzaak was een aantal bevingen in het gebied nabij een actieve breuklijn.

Na onderzoek wilde CLG Geothermie de productie weer opstarten, maar er kwam een negatief advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Dat advies vindt CLG-directeur Lodewijk Burghout niet overtuigend. Hij hoopt dat het ministerie van Economische Zaken tot een andere afweging van de risico’s komt.

Maximaal onderzoek gedaan

“Mijn bezwaren tegen het advies van SodM zijn technisch inhoudelijk. We hebben het maximale gedaan aan onderzoek, dat wordt ook erkend. Toch komt SodM nog met een opsomming van dingen die we zouden kunnen doen voor onderzoek. Echter, dat wil niet zeggen dat dit een wetenschappelijke benadering versterkt.”

“SodM vindt ons bewijs niet wetenschappelijk overtuigend, wij dat van SodM zeker niet. We hopen dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een integrale afweging maakt.”

Net als bij gaswinning kan het ministerie een ander besluit nemen dan een SodM-advies.” De situatie is overigens veranderd in het gebied nu een nabijgelegen aardwarmtebron geen vergunning meer heeft.

Nieuwe beoordeling

Het ministerie beoordeelt op dit moment voor alle geothermieprojecten in Nederland de ingediende winningsplannen. Daar neemt het ministerie verschillende adviezen in mee.

Eerder dit jaar zei geothermieprofessor David Bruhn van de TU Delft in Groenten&Fruit dat met aanpassing van de techniek en permanente monitoring in Limburg met acceptabele risico’s gepompt kan worden.

Wel pleitte hij voor een nationaal debat over risico’s. “Geen enkel risico nemen is nu het criterium, maar dat is volgens mij te voorzichtig. Risicovrije technologie bestaat niet.”

Financieel dramatisch

Burghout heeft haast en hoopt dat het ministerie snel tot een standpunt komt. “Voor CLG is dit natuurlijk dramatisch. De telers kunnen hun kas verwarmen, maar voor het project is echt haast geboden.”

Het project kent vier aandeelhouders. Dit zijn twee telers, het Limburgs Innovatiefonds (LIF) en glastuinbouwgebied Californië. Rabobank is financier met twee achtergestelde financiers, waaronder Meewind.

Het stilvallen van de productie komt voor rekening van de aandeelhouders en valt niet onder de risico’s die gedekt worden in het garantiefonds voor aardwarmte.

Of registreer je om te kunnen reageren.