Glas

Nieuws

Kabinet wil snel betere positie arbeidsmigrant

Kabinet wil met gemeenten en sociale partners misstanden onder arbeidsmigranten strakker aanpakken.

Daarvoor is een integrale aanpak opgesteld, zo staat in een brief van de bewindspersonen van de ministeries van SWZ, BKZ en EZ. Het gaat om deels bestaande initiatieven en maatregelen zoals uitbreiding van de capaciteit bij de Inspectie SZW.

Verder steunt het ministerie van SZW een voorlichtingscampagne in de glastuinbouw gericht op de bewustwording omtrent cao-afspraken. In de gemeente Westland wordt gekeken hoe arbeidsmigranten beter geïnformeerd en geactiveerd kunnen worden over hun rechten op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werken.

Buitenlands personeel meldt misstanden niet snel. Zij vrezen vaak voor verlies van werk en huisvesting. Via het project Melden zonder risico van FairWork volgt onderzoek naar de drempels voor arbeidsmigranten om dit te melden, met ondersteuning van SZW.

Huisvestingsmaatregelen

Op gebied van huisvesting zijn ook al maatregelen genomen. In de zuidelijke Randstad is € 400.000 gestoken in een programma om huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren. Daarnaast wordt via de stimuleringsaanpak flexwonen van de minister van BZK ingezet op de versnelde realisatie van flexibele woningen.

In vijf gemeenten zijn pilots gestart die ieder gericht zijn op de aanpak van malafide verhuurders. Iedere deelnemende gemeente heeft daarvoor een bijdrage van € 500.000 gekregen. De Inspectie SZW ziet nog steeds situaties waar sprake is van slechte huisvesting zonder een SNF-certificaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.