Glas

Nieuws

2 bouwplannen voor kassen op grond erfpacht

De provincie Limburg werkt voor 2 glastuinbouwbedrijven aan een erfpachtconstructie voor de grond onder kassen. Dat blijkt uit de evaluatie van het instrument erfpacht.

Daarmee wil Limburg nieuwe bedrijven aantrekken in glastuinbouw, logistiek, rail en toerisme. De provincie wil zo werkgelegenheid creëren. Bij 1 van de 2 nieuwe plannen voor glastuinbouw gaat het ook om de bouw van een onderkomen voor arbeidsmigranten.

Aftrekbaar

Tot dusver is bij 2 tuinders circa 46 hectare grond in erfpacht uitgegeven. Het gaat om Natures Green en Van Dijck Groenteproducties. Bij dat laatste bedrijf is dat in 2 fases gepland. De erpachtconstructie is interessant voor tuinders, omdat de grond niet gekocht hoeft te worden. De betaalde pacht is bovendien aftrekbaar van de belasting als bedrijfskosten.

Pot van € 100 miljoen

De provincie heeft € 100 miljoen beschikbaar voor erfpacht. Als gronden worden terug gekocht, komt dat geld weer beschikbaar voor nieuwe projecten. De 2 glastuinbouwbedrijven waar de provincie nog erfpacht gaat uitgeven, passen binnen de financieringsruimte van € 100 miljoen. Limburg is tevreden over het instrument erfpacht, blijkt uit de evaluatie. Er zijn banen gecreëerd en de marktconforme canon van 5% leidt tot een redelijk rendement.

Werkgelegenheidseffecten

De provincie maakt in de evaluatie bekend dat erfpacht voor glastuinbouw relatief weinig banen oplevert. In distributiecentra levert de investering per hectare grond 30 tot 35 volwaardige banen op, in glastuinbouw is dat 2,5 fte. Dat valt te nuanceren. De kosten van een hectare glastuinbouwgrond bedragen circa een kwart van een hectare industriegrond. Limburg kan met € 1 miljoen dus 4 keer zoveel tuinbouwgrond uitgeven dan industriegrond.

Of registreer je om te kunnen reageren.