Glas

Nieuws

Prominent: rendement kan naar 15%

Coöperatieve Prominent Groep verwacht met teelt en verpakken een rendement tot circa 15% te halen.

Prominent werkt al enkele jaren aan het omvormen van de telersvereniging naar een onderneming met eigen teeltbedrijven; de Coöperatieve Prominent Groep. Die eigen onderneming kan rekenen op een stabiel rendement tot 15%, stelt voorzitter Jack Groenewegen in het Financieele Dagblad. Het Prominent-bedrijf bestaat nu nog uit 3 teeltlocaties van opgeteld 25 hectare en 2 verpakkingscentra.

Netto resultaat

De telersvereniging is gegroeid naar de vorm van coöperatie met verhandelbare aandelen en staat daarmee open voor vreemd kapitaal. De nieuwe constructie is eerder dit jaar geïntroduceerd, blijkt uit inschrijvingen in de Kamer van Koophandel.

Uit die Kamer van Koophandel-gegevens blijkt verder dat de rentabiliteit van Prominent de laatste jaren lag rond de 0,12 en opliep in 2017 tot 0,14. In de jaren 2015 tot 2018 lag het nettoresultaat steeds rond de € 3 miljoen. De resultaten over 2018 zijn nog niet gedeponeerd. In totaal zijn 29 teeltbedrijven aangesloten bij Prominent en DOOR.

3 teeltlocaties

Groenewegen schat de waarde van het gezamenlijke bedrijf op € 20 miljoen. Telers krijgen verhandelbare aandelen en dividend van dat gezamenlijke bedrijf. Zij kunnen door verkoop van aandelen het vermogen vrijmaken of juist investeren in de coöperatie.

In dat traject Prominent 2.0 kunnen telers hun teeltbedrijven inbrengen in ruil voor aandelen in de onderneming. Voor telers kan dit een kans zijn, vooral als er geen opvolger is. Hoeveel bedrijven die stap zetten, is niet duidelijk. Er zijn nu 3 teeltbedrijven in bezit. Prominent kan later vandaag een toelichting geven.

Prominent werkt al enkele jaren aan het omvormen van de telersvereniging naar een onderneming met eigen teeltbedrijven; de Coöperatieve Prominent Groep.

Of registreer je om te kunnen reageren.