Glas

Nieuws

NVWA: ToBRFV-onderzoek in kassen kan teelt helpen

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gaat op vruchtgroentebedrijven onderzoek uitvoeren naar mogelijke besmettingen met het schadelijke organisme ToBRFV.

Eind vorige week stelde NVWA 'een survey’ te gaan doen naar ToBRFV. In een toelichting stelt de NVWA dit op de teeltbedrijven te zullen uitvoeren. Het onderzoek is in Europees verband afgesproken en moet tot maatregelen leiden om teeltbedrijven te beschermen. “Deze surveyresultaten zijn nodig in verband met mogelijke harmonisatie van EU-maatregelen gericht op ToBRFV. Deze maatregelen kunnen zich richten op uitgangsmateriaal van tomaat en paprika om de vruchtgroententeelt te beschermen”, stelt de NVWA in een toelichting.

Het Nederlandse onderzoek op de bedrijven start deze zomer. Dat is nadat de Europese Commissie voorlopige plannen bekend maakt voor EU-maatregelen tegen ToBRFV in vooral uitgangsmateriaal. Dat gebeurt later deze maand.

EU-meldingen

De aanleiding voor dit Nederlandse NVWA-onderzoek is een reeks ‘meldingen van en signalen over recente besmettingen van ToBRFV in de EU’, zo laat de NVWA in een toelichting weten. Waar de meldingen of signalen vandaan komen, is niet bekend. Er gaan al langer geruchten over Europese besmettingen en besmettingen buiten de EU. Tot nog toe zijn Duitsland en Italië de enige EU-landen die officiële meldingen hebben gedaan van besmettingen, zo blijkt uit officiële registratiegegevens van de dienst EPPO. Die gegevens zijn verouderd. Over Mexico staat dat het om een beperkt aantal besmettingen gaat, maar daar is de uitbraak veel forser.

Onderzoek naast regulier

In Nederland zijn tot nu toe geen positieve uitslagen bekend met betrekking tot ToBRFV, stelt de NVWA. Daarbij moet aangemerkt worden dat ook geen meldingsplicht geldt voor telers. Groenten&Fruit meldde eerder wel besmettingen op Nederlandse teeltbedrijven.

Het NVWA-onderzoek op de teeltbedrijven komende zomer wordt op dit moment vormgegeven door de beleidsmakers. Uit de antwoorden van de NVWA blijkt dat het onderzoeken zijn die naast, maar ook binnen, regulier bedrijfsbezoek zullen plaatsvinden. Dat onderzoek doet de NVWA ook voor andere organismen, zoals Ralstonia (bruinrot), aldus de woordvoerder. Een verdere toelichting wilde de NVWA niet geven.

EU-breed onderzoek

Het tuinbouwbedrijfsleven stelt via crisisplatform Tuinbouwalert dat de NVWA verzocht is om een EU-breed onderzoek. Dit om inzicht te krijgen of ToBRFV zich binnen de EU heeft verspreid en indien dat het geval is, in welke mate. “Gelet op het karakter van het virus, zoals de impact op productie en eenvoudige, snelle mechanische wijze van verspreiding, is het logisch dat de NVWA ToBRFV meeneemt in haar gangbare survey. Zoals we graag willen dat ook andere landen alert zijn en dit virus meenemen in hun surveys.”

Het is in dit stadium lastig aan te geven wat dit kan betekenen voor Nederland, laat Tuinbouwalert nog weten. “Het staat of valt uiteraard met de resultaten van de surveys in de andere EU-lidstaten en die van de NVWA. TuinbouwAlert is voorstander van een uniforme aanpak van dit virus in de EU, qua quarantainestatus en -maatregelen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.