Glas

Nieuws

Harvest House wijzigt winstberekening

Harvest House boekte in 2018 een iets lagere omzet van € 753 miljoen, maar mag resultaat niet meer onbelast naar leden laten terugvloeien.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de marktleider in glasgroente (vooral paprika en tomaat). Harvest House bemiddelt de producten van zijn leden naar handelsbedrijven buiten en binnen de organisatie. De totale bemiddelingsomzet was € 587 miljoen in 2018 en ruim 3% lager dan voorgaand jaar door lagere prijzen. Het areaal is wel gegroeid door uitbreiding (950 hectare). Met de handelsomzet van de eigen handelsbedrijven erbij was de omzet in 2018 circa € 753 miljoen (-2%).

Het belastbaar resultaat bedroeg in 2018 circa € 1,73 miljoen tegen € 1,18 miljoen in 2017

Onbelast resultaat

In het jaarverslag meldt Harvest House een belastingtegenvaller door een andere resultaatberekening. Harvest House mag het resultaat niet langer onbelast naar leden terugsluizen. Op last van de Belastingdienst is de fiscale winstbepaling aangepast en moet Harvest House vennootschapsbelasting afdragen op het resultaat. In 2018 is daarvoor een bedrag van € 582.634 opgenomen en met terugwerkende kracht over 2017 is dat € 288.078.

Het belastbaar resultaat bedroeg in 2018 circa € 1,73 miljoen tegen € 1,18 miljoen in 2017.

Omzetspreiding

De omzet haalde Harvest House vooral in de EU (circa 74%) en erbuiten (14%), maar daalde voor beide marktsegmenten licht. De omzet in Nederland groeide, maar blijft met € 46.5 miljoen relatief beperkt. Die stijging lijkt het gevolg van de overname van groenteverwerker Sijnpunt in 2018, waarmee paprika wordt verwerkt voor de verschillende horecamarkten.

Meer dan 50 leden, ruim 950 hectare

Harvest House telt meer dan 50 leden. Het aantal medewerkers in 2018 was 195, een toename van 64 ten opzichte van 2017. Die toename wordt met name verklaard door de opstart van de logistieke activiteiten van Harvest House Logistics B.V. en door de acquisitie van Snijpunt.

De strategie van Harvest House is gericht op het leveren van toegevoegde waarde. Dit is toegevoegde waarde naar de (eind)klanten die moet resulteren in een betere uitbetaalprijs voor de leden. Ter ondersteuning van deze strategie is eind 2014 een aantal handelsbedrijven (de Internationals) overgenomen en is in 2018 verwerker Snijpunt overgenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.