Glas

Nieuws 1 reactie

Glastuinbouw Nederland screent huisvestingslocatie

Bij het noodplan voor extra huisvesting in Westland screent Glastuinbouw Nederland zelf eerst de voorgestelde locaties.

De gemeente Westland stemde deze week in met een tijdelijke noodvoorziening voor circa 1.000 bedden in glastuinbouwgebieden binnen haar grenzen. Daarmee komt Westland de ondernemers tegemoet. De stap wordt door Glastuinbouw Nederland (voorheen LTO Glaskracht) gezien als een doorbraak. In maart stuurde de organisatie een brandbrief met werkgeversorganisatie VNO-NCW over de directe huisvestingsnood.

Stempelfunctie

Glastuinbouw Nederland blijkt bij de uitvoering ook een ‘stempelfunctie’ te spelen. De organisatie benaderde 10 geregistreerde uitzendbureaus om met voorstellen te komen voor locaties. Dat mag niet op teeltbedrijven zelf zijn, maar op braakliggende grond. Glastuinbouw Nederland beoordeelt vervolgens de locaties. Zo mag het niet in de directe omgeving van loodsen of bassins zijn, maar mogen de tijdelijke wooneenheden ook niet herstructurering in de weg staan of van telers zelf afkomstig zijn. Glastuinbouw Nederland stuurt de goedgekeurde locaties vervolgens door naar het college van burgemeester en wethouders.

Er moet eerst draagvlak zijn bij de directe buren

Kleinschalig kansrijk

Volgens Glastuinbouw Nederland Westland voorzitter Jacco Vooijs zullen het voornamelijk kleinschalige plannen zijn van 50 tot 60 bedden. Die zijn mogelijk makkelijker te realiseren in samenspraak met de buurt. “Het is wel belangrijk dat uitzendbureau hun klanten hiervoor benaderen en de directe buren meenemen in de plannen. Er moet eerst draagvlak zijn bij de directe buren, voornamelijk ondernemers. We moeten dit met zijn allen doen.” Vooijs hoopt dat zo binnen enkele maanden de eerste locaties worden geopend. Voor noodhuisvesting gelden overigens minder strenge regels dan voor reguliere huisvesting.

Tijdelijke oplossing

Het initiatief van Glastuinbouw Nederland staat los van de huisvestingsontwikkeling door Westland zelf. De gemeente zoekt naar locaties om in totaal 2.000 arbeidsmigranten voor langere termijn te huisvesten. Het initiatief van Glastuinbouw Nederland is een oplossing voor maximaal 3 jaar.

Eén reactie

 • Guido Rossel

  Westland zou er verstandig aan doen deze tijdelijke huisvesting van 3 jaar te gebruiken om te gaan bouwen aan normale woningen voor normale EU-burgers die kunnen integreren in onze samenleving !
  Een Polenhotel gun je natuurlijk niemand😉

  Als we arbeidsmigranten willen verleiden om door Duitsland naar Nederland door te rijden, dan zullen we ze betere huisvesting moeten bieden, gewoon waar iedere EU-Burger recht op heeft een woning met privacy en huurbescherming.
  Dus bouwen bouwen bouwen, studio’s en 2-kamer appartementen!

  Dan kan je arbeidsmigranten binden aan Westland, dus het plan is goed, alleen nog niet af, dus werk aan de winkel om het nog beter te maken👍

Of registreer je om te kunnen reageren.