Glas

Nieuws

Geen grote wijzigingen aan GMO-regeling

De invoering van een nieuw Europees landbouwbeleid na 2020 lijkt geen grote gevolgen te hebben voor de EU-subsidieregeling GMO voor groente en fruit.

Afgelopen week gaf minister Carola Schouten in een Kamerbrief in grote lijnen aan hoe zij vorm wil geven aan het nieuwe Europees landbouwbeleid voor toeslagen en basissteun. In een toelichting stelt het ministerie dat de gevolgen van een nieuw landbouwbeleid voor de GMO-regeling beperkt zijn. Zo blijft de hoogte van GMO-steun aan productenorganisaties in de groente- en fruitsector gelijk. Ook als in andere sectoren dezelfde subsidies worden verstrekt aan producentenorganisaties. Mogelijk is dat wel van invloed op de hoogte van de inkomenssteun als er geld naar meer producentenorganisaties gaat.

Systeem overeind

Naast de hoogte van subsidie blijft ook het systeem voor GMO groenten en fruit overeind, zo blijkt uit de toelichting. Lidstaten moeten ook in de toekomst EU-steun beschikbaar stellen aan afzetorganisatie op basis van een sterkte-, zwakteanalyse van de sector. De lidstaten kiezen dus de acties die door de afzetorganisaties kunnen worden gesubsidieerd. Die lijst van acties staat nu in een nationale strategie.

Integratie of niet

Een mogelijke verandering zit hem in de procedure. Of die nationale strategie puur voor groente en fruit blijft bestaan, is namelijk nog niet besloten. Er komt 1 Nationaal Strategisch Plan voor land- en tuinbouw, waarin wordt opgenomen voor welke diensten boeren en tuinders worden beloond. Mogelijk gaat groente en fruit daarin opgenomen worden.

Op dit moment voert Schouten in Brussel overigens overleg over aanpassing van de GMO-regeling groente en fruit in 2020. Dat staat los van het nieuwe Europees landbouwbeleid, maar moet knelpunten in Nederland oplossen.

Maatschappelijke diensten

Schouten gaf in de Kamerbrief van vorige week aan op welke manier Nederlandse boeren straks beloond worden voor hun maatschappelijke diensten via toeslagen en steun. Schouten liet daarbij een waarschuwing horen. Boeren haken af bij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) als de basiseisen op gebied van leefomgeving, klimaat, volksgezondheid, dierenwelzijn en dier- en plantgezondheid te streng worden.

Lees ook: Boer haakt af bij te streng GLB

Of registreer je om te kunnen reageren.