Glas

Nieuws

Eisen voor proef cannabisteelt bekend

De eisen waaraan maximaal 10 telers moeten voldoen voor een experiment met legale wietteelt zijn streng op gebied van veiligheid.

Telers die willen deelnemen aan de proef met legale wietteelt moeten hennep en hasj met waardetransportvervoer naar coffeeshops laten vervoeren. De aangewezen teler moet ook zelf zorg dragen voor adequate beveiliging en bewaking van de teeltlocatie en de oogst. Het gaat dan om het hebben van een kluisruimte, camerabewaking, een alarminstallatie en fysieke bewaking.

Dat antwoordt minister Bruno Bruins van Medische Zorg na vragen van politieke fracties in de Eerste Kamer. Uit de antwoorden valt niet op te maken in hoeverre glastuinbouwbedrijven worden verzocht in te schrijven. In een antwoord refereert Bruins aan glastuinbouw, omdat deze sector in staat is CO2 te gebruiken bij de teelt, waardoor een duurzamere productie mogelijk is. Nederlandse glastuinders zijn geïnteresseerd in cannabisteelt.

‘Genoeg expertise’

Er is twijfel of met alle maatregelen Nederlandse telers wel concurrerend zijn ten opzichte van de goedkope buitenlandse import. Bruins stelt dat in Nederland genoeg expertise aanwezig is om ‘op Nederlands grondgebied op professionele wijze kwalitatief goede hennep en hasj te produceren’.

Potentiële telers moeten een ondernemingsplan indienen, waarbij ze aantonen minimaal 10 soorten te kunnen produceren om een voldoende gevarieerd aanbod van hennep en hasj te kunnen telen. Dat betekent niet dat zij deze 10 soorten ook allemaal moeten produceren. De 10 telers worden aangewezen en mogen aan alle coffeeshops in de deelnemende gemeenten leveren. De coffeeshophouders mogen ook afnemen van alle aangewezen telers.

Onderhandelen over prijs

In de gesloten ketens wordt een normaal commercieel proces aangehouden. Coffeeshophouders kunnen hun wensen kenbaar maken bij de teler, onderhandelen over de prijs en nagaan of telers in staat zijn de juiste producten te leveren.

Naast het experiment met legale teelt, verwacht Bruins dat het aantal telers voor medicinale wiet verdubbelt. Nu is een teler gecertificeerd. Deze teelt zonder daglicht.

Of registreer je om te kunnen reageren.