Glas

Nieuws

€ 1,5 miljoen om HNT bij veel telers te ontwikkelen

De hogescholen krijgen € 1,5 miljoen om zoveel mogelijk telers te helpen werken volgens de principes van Het Nieuwe Telen (HNT).

De vier Hogere Agrarisch Onderwijsinstellingen (HAO’s) wordt gevraagd gezamenlijk een stappenplan voor HNT te ontwikkelen voor zoveel mogelijk gangbare en nieuwe bedekte teelten. Zij moeten daarbij rekening houden met nieuwe kunstlichtaspecten en effecten op gewasbescherming. HNT is een energiezuinige teeltwijze, ontwikkeld in het programma Kas als Energiebron.

Maakbare oplossingen

Het onderzoeksvoorstel is beschreven in de ‘Call for Proposals Praktijkkennis voor Voedsel en Groen’ dat in de Staatscourant is gepubliceerd. Het gaat om ‘maakbare oplossingen’ ontwikkelen om het doel van 1 megaton extra CO2-besparing uit het Klimaatakkoord te halen.

Dit onderzoek zal niet alleen nieuwe kennis opleveren, maar vooral ook een bijdrage leveren aan het groene onderwijs en ervoor zorgen dat huidige en toekomstige telers de kennis kunnen toepassen in hun bedrijf. Met een gezamenlijk onderzoeksvoorstel verwacht het landbouwministerie zoveel mogelijk studenten en ondernemers te bereiken. Het gaat vooral om telers in de drie grote tuinbouwregio’s (Noord-, Midden- en Zuid-Nederland).

Of registreer je om te kunnen reageren.