hoogspanningsmasten-windmolens-kassen-web32-DIJ199274-4

Alles over energie

Terug naar dossier
Glas

Nieuws

Vertraging besluit warmteleiding over Oost

De mogelijke aanleg van de voor de tuinbouw belangrijke warmteleiding over Oost is vertraagd.

Dit jaar wordt geen finale investeringsbeslissing meer verwacht, zoals dat door alle betrokken partijen wel werd beoogd. Dat schrijft de provincie Zuid-Holland in een brief aan provinciale staten. Een betrokken tuinder is verrast, maar kan de consequenties op dit moment niet overzien.

Terugdringing van CO2-uitstoot

De leiding is een belangrijke kans voor de glastuinbouw in het gebied Zuidplas en de rest van Oostland om restwarmte uit de haven beschikbaar te krijgen ter vervanging van het gebruik van aardgas. De leiding moet ook bijdragen aan terugdringing van CO2-uitstoot door de glastuinbouw.

Planning niet haalbaar

De planning van het Warmtebedrijf was om na selectie van de aannemer de eerste boringen nog in 2019 te laten plaatsvinden. De planning was al krap vanwege regelgeving dat in oktober tot en met maart geen werkzaamheden mogen plaatsvinden in dijken en waterkeringen. De huidige vertraging is het gevolg van de lopende gesprekken met de gemeente Leiden over de exacte plaatsbepaling van het tracé en de procedures.

Niet duidelijk is wanneer de aanbesteding kan worden gestart en wat de gevolgen zijn voor de planning van het project en voor het budget. Het Warmtebedrijf gaat nu op zeer korte termijn een realistische planning opstellen, zo staat in de brief.

Of registreer je om te kunnen reageren.