Glas

Nieuws

Rabobank: vrijwel geen seizoenfinanciering

Voor de teeltopzet in het nieuwe seizoen glasgroente was vrijwel nergens seizoenfinanciering nodig.

Dat stelt Rabobank in haar Tuinbouwbarometer over het eerste kwartaal. Het is een indicatie van de financiële positie van glasgroentebedrijven op dit moment. Veruit de meeste bedrijven financieren de planten dus uit hun normale bedrijfsvoering.

Extreme weersomstandigheden

De Rabo Tuinbouwbarometer komt in het eerste kwartaal van 2019 uit op 6,5. Dat is een daling ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018 (6,8). Dat is te wijten aan de gevolgen van extreme weersomstandigheden. De resultaten voor jaarrondteelten zijn in het huidige cijfer meegenomen. Voor het tweede kwartaal gaat de bank overigens uit van een verbetering van de Tuinbouwbarometer.

Afgelopen seizoen werkt door

Bij de bepaling van de economische omstandigheden van de Tuinbouwbarometer keek de bank ook naar het afgelopen seizoen. Bij de tomatentelers viel de prijsvorming tegen, maar zijn de verschillen groot. Bij de belichte teelten is de rentabiliteit duidelijk lager dan het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar, schrijft de bank. Ook voor de onbelichte teelten ligt het resultaat onder dat gemiddelde, maar is het verschil niet zo groot als bij belicht. Bij vollegrondsgroenten zijn telers met een contractteelt de dupe van lastige weersomstandigheden. Verschillen zijn dus groot.

Bewaarkwaliteit

Bij fruit neemt de Rabobank mee dat de bewaarkwaliteit van het hardfruit lijdt onder de extreme teeltomstandigheden in 2018. Ook de overvolle fruitmarkt drukt de waarde van de Tuinbouwbarometer.

Of registreer je om te kunnen reageren.