Glas

Nieuws

Oproep warmtetarief snel van gasprijs te scheiden

Warmtenetgebruikers zouden niet langer tarieven moeten betalen gebaseerd op gasprijs.

De oproep komt vanuit consumentenorganisaties. Zij vinden dat de tarieven voor blok- of stadsverwarming de komende jaren niet meer moeten stijgen. In een brief aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) vragen ze om een maximering van de tarieven, totdat er een nieuwe warmtewet is waarbij de koppeling met de gasprijs is losgelaten. Glastuinders worden steeds vaker warmteleverancier. Zo’n maximering van de warmtetarieven aan huishoudens zal dan in het bedrijfsmodel moeten worden meegenomen.

ACM bepaalt

Jaarlijks stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de warmtetarieven vast voor consumenten en Nederlandse bedrijven die beperkt warmte gebruiken. Niet altijd volgen warmteleveranciers die maximale stijging, blijkt uit warmtetarieven van Ennatuurlijk dat ook warmte levert aan tuinders in de Plukmadese polder.

Tuinders vallen niet onder die warmtetarieven of warmtewet. De prijs voor warmte die tuinders gebruiken wordt dus heel anders berekend op basis van de kostprijs van de warmte. Toch wordt voor die tarieven ook gekeken naar referenties voor wkk-gebruik in kassen, de standaard voor warmtelevering en CO2. De glastuinbouw wordt in de nabije toekomst een steeds belangrijkere leverancier en afnemer van warmte, door aan te haken op warmtenetten met aardwarmte of gebruik van restwarmte.

Breed front

De brief is ondertekend door woningcorporatie Aedes, de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond. Ze wijzen erop dat de ruim een half miljoen warmtenetgebruikers niet van leverancier kunnen wisselen. Hun gemiddelde jaarrekening voor warmte stijgt in 2019 tot € 1.315, tegen € 1.151 in 2018. Dat komt door de gestegen gasprijs.

Of registreer je om te kunnen reageren.