Glas

Nieuws

Tuinbouw heeft beste papieren voor aardwarmte

Een brede uitrol van aardwarmte gaat het snelst in de glastuinbouw. Voor verwarming van woningen zijn nog drempels te slechten.

Dat blijkt uit de Visie Geothermie van de Geothermie Alliantie. Voor een snelle groei van gebruik van aardwarmte heeft tuinbouw de beste papieren. De businesscase van geothermie in de gebouwde omgeving is slechter dan een gemiddeld geothermieproject in de glastuinbouw. Zeker in de eerstkomende periode waar de groei van warmtenetten nog moet worden versneld.

In woonwijken is de retourtemperatuur van het water vaak te hoog waardoor er een te geringe benutting is van de geothermische warmte. Er zijn mogelijkheden om dit op te vangen door de inzet van hoge temperatuur warmtepompen maar dit brengt extra kosten met zich mee.

Temperatuur water

Ook is het aangevoerde water niet heet genoeg uit een standaard aardwarmtebron. Bij ultradiepe boringen is warmtelevering aan warmtenetten wel goed haalbaar. Voor een brede uitrol is temperatuurverlaging van warmtenetten vereist, naast het investeren in ultradiepe geothermie. Nieuwe infrastructuur zou ontworpen moeten worden op de warmtebronnen (geothermie) van de toekomst, blijkt uit de visie.

Zuid-Holland wil inzet aardwarmte versnellen

De Geothermie Alliantie bestaat uit brancheorganisatie DAGO, Energiebeheer Nederland (EBN), Eneco, gemeente Westland, duurzaam energie- en afvalbedrijf HVC, Hydreco Geomec en Provincie Zuid-Holland. Deze partijen willen de inzet van aardwarmte versnellen zodat de provincie Zuid-Holland in 2040 een derde van haar warmtevoorziening uit aardwarmte haalt. Daarbij wordt rekening gehouden met een forse besparing van warmtevraag door betere isolatie in 2040.

Of registreer je om te kunnen reageren.