Glas

Nieuws

Stroomnet buitengebied niet klaar voor all electric

Glastuinbouw Nederland maakt zich zorgen om de aarzeling bij netbeheerders om tijdig in verzwaring van het stroomnet te investeren.

Het Nederlandse elektriciteitsnet is een eeuw oud en niet berekend op de toenemende vraag vanuit de glastuinbouw. Die ontwikkelt zich in gebieden als de Bommelerwaard, Asten-Someren en de Zuidplaspolder met bedrijven, die in hun nieuwe kassen stroom minder met gasgestookte wkk’s opwekken. Maar tuinders daar worden nu geconfronteerd met netbeheerders die de gevraagde hoeveelheden stroom niet door de bestaande kabels geleverd krijgen.

Zorgen om belemmeren fossielvrij

“Netbeheerders hebben tot meer dan 5 jaar nodig om uitbreiding van het elektriciteitsnet te realiseren”, constateert Rob van der Valk van Glastuinbouw Nederland. Hij noemt het zorgelijk dat tuinders die fossielvrij zouden willen gaan telen met zulke belemmeringen te maken krijgen.

Plannen moeten concreet zijn

Glastuinbouw Nederland ondersteunt groepen ondernemers bij de uitwerking en concretisering van de elektriciteitsvraag en ondersteunt het gezamenlijk overleg met netbeheerders om plannen voor uitbreiding van de netcapaciteit te realiseren. Netbeheerder Alliander in de Bommelerwaard laat weten wel degelijk te proberen ontwikkelingen te voorspellen. Maar stelt ook dat toekomstplannen eerst concreet moeten zijn, voordat een netbeheerder een miljoeneninvestering doen om de infrastructuur aan te passen.

Groeigebieden

Het feit dat de provincie Gelderland de Bommelerwaard al meer dan 5 jaar geleden als groeigebied voor de glastuinbouw heeft aangewezen was voor de netbeheerder geen doorslaggevend argument. De stappen die glastuinders zetten naar all electric kassen waren toen nog lang niet zo ver gevorderd.

Of registreer je om te kunnen reageren.