Glas

Nieuws

Naktuinbouw: 15 klachten komkommervirus toegekend

Naktuinbouw heeft vorig jaar 15 klachten over komkommerplanten gegrond verklaard. Het gaat om besmetting met Tabaksnecrosevirus (TNV).

Naktuinbouw komt met een onafhankelijke uitspraak als afnemer en leverancier er zelf niet uitkomen, bij klachten over uitgangsmateriaal over bijvoorbeeld raszuiverheid of uitval van planten. Het is opvallend dat in 2018 alleen uit de komkommerteelt klachten binnenkwamen bij Naktuinbouw over uitgangsmateriaal. In alle 15 klachten oordeelde Naktuinbouw dat de klachten van de komkommertelers terecht waren omtrent het TNV-virus. Hoe deze klachten zijn afgelopen wat betreft aansprakelijkheid, maakt Naktuinbouw niet bekend. In 2018 werden van 10 komkommertelers klachten over TNV en een ander virus toegekend.

Niet eerder uit 1 teelt

In de afgelopen jaren is het aantal toegekende klachten over uitgangsmateriaal opgelopen van 4 in 2015 tot 13 in 2017 en nu 15 in 2018. Niet eerder was het uit 1 teelt. In voorgaande jaren was het beeld van de klachten veel diverser vanuit verschillende teelten. Nu zijn alleen de komkommerklachten geregistreerd uit de groente- en fruitteelt. Het aantal klachten is wel lager (34 in 2017).

29 keer q-organisme

Naktuinbouw heeft in 2018 in haar importinspecties voor groente en fruit 29 keer een q-organisme aangetroffen. Dat is iets minder dan in 2017. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2018. Voor een toelichting verwijst Naktuinbouw naar de NVWA Het aantal importinspecties daalde bijna 10% tot 8.360. Het aantal exportinspecties liep op.

Meer labwerk

Naktuinbouw zette in 2018 circa € 30 miljoen om, waarbij de kosten en opbrengsten in balans waren. Bijna € 14 miljoen komt uit keuringen en € 8 uit rassenonderzoek. De omzet uit labwerkzaamheden steeg een miljoen euro naar € 7,8 miljoen. Dat is ook een verklaring voor de toegenomen omzet.

Of registreer je om te kunnen reageren.