Glas

Nieuws

Glastuinbouw kan mogelijk meer CO2 sparen

Als het kabinet wil dat de land- en tuinbouw een grotere bijdrage gaan leveren aan het klimaatakkoord, is daar ruimte voor in de tuinbouwplannen.

Dat stelt Glastuinbouw Nederland in reactie op het antwoord van het kabinet op de doorrekening van de klimaatakkoordplannen woensdag. Premier Rutte zei dat als de landbouwsector claimt 6 Mton meer te kunnen besparen in 2030, daarvoor ook dekking gevonden moet worden. Hoeveel geld het kabinet hiervoor uittrekt, is niet bekend.

Nader invullen

Glastuinbouw Nederland is blij met de kabinetsreactie. “We zien de reactie van het kabinet als kans om het gat tussen de doorrekening van het PBL en de neergelegde ambitie te dichten. Uiteraard staat of valt dat met nadere invulling”, zegt beleidsadviseur Rob van der Valk. De glastuinbouwsector heeft al eerder een voorstel ingediend voor het Klimaatakkoord dat leidt tot 2,6 Mton extra CO2-reductie in 2030 ten opzichte van het basispad. Dat moet in 2040 leiden tot een klimaatneutrale teelt. Daarvoor is meer inzet nodig op afspraken over warmte-, electriciteits- en CO2-netten.

Niet alles in berekening

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) oordeelde deze week dat de klimaatdoelstelling van de glastuinbouwsector in 2030 haalbaar is. Het PBL gaat uit van een haalbare CO2-reductie van 0,8 tot 1,9 Mton. Het doel van 2030 van 1,0 Mton is daarmee binnen bereik.

Het PBL heeft geen effecten meegenomen in de berekening voor gebruik van restwarmte, modernisering van kassen en elektrificatie. Dat betekent dat de werkelijke CO2-reductie mogelijk hoger uitkomt.

Of registreer je om te kunnen reageren.