Glas

Nieuws

Deurne stoot glasgebied af met financier Rabo

De gemeente Deurne stoot 150 hectare tuinbouwgrond af aan de provincie Noord-Brabant.

Dat is onderdeel van een afspraak uit 2010 bij de start van de ontwikkeling van Deurne als glastuinbouwgebied. In 2020 zou de provincie de grond overnemen, maar nu lijkt dat later dit jaar al te gebeuren. Het gebied is niet ontwikkeld door strengere milieu-eisen van de provincie, maar kan alsnog van de grond komen als er duurzame warmte beschikbaar komt. Een aantal glasgroentetelers wil zich er vestigen en daarvoor grond kopen.

Bankleningen

Deurne heeft op de 150 hectare tuingrond in totaal voor bijna € 35 miljoen aan leningen uitstaan bij vooral de Waterschapsbank en Rabobank. Dat blijkt uit de jaarbegroting. Rabobank stapt uit het project. De bank zit nog tot april volgend jaar in het project voor € 9,5 miljoen en een rente van 3,3%. De Waterschapsbank heeft € 23,4 miljoen in het project als lening tegen aanmerkelijk lagere rentes. In 2018 verstrekte de Waterschapsbank een nieuwe lening nadat ook een Rabo-financiering afliep van € 9 miljoen. Dat betekende dalende financieringslasten. De afgelopen jaren was de rente-afdracht aan de Rabobank alleen al meer dan € 550.000 per jaar op de lening voor de grond.

Solvabiliteit

De overdracht van de tuingrond later dit jaar betekent een verbetering van de financiële positie van Deurne. De solvabiliteit neemt toe van 22% dit jaar naar 28% volgend jaar, is de verwachting van het college.

Of registreer je om te kunnen reageren.