Glas

Nieuws

Zuid-Holland zet glaspercelen om in woninglocaties

De provincie Zuid-Holland zet een streep door bestemming glastuinbouw in een aantal Westlandse gebieden om woningbouw mogelijk te maken.

Dat schrijft gedeputeerde Adri Bom-Lenstra in een brief aan Provinciale Staten. Het gaat om gebieden waar het glas al is verdwenen en de woningbouwplannen voldoende zeker zijn. Dat is het geval in het gebied Westmade Zuid en Monster-noord. De provincie heeft in de Omgevingsverordening dan ook geen reden meer om glastuinbouwfunctie aan te houden. Ondanks de omzetting naar woningbouw groeit het aandeel glas in Westland ten opzichte van het landelijke areaal.

Woningbouw

Voor Monster-noord geeft de provincie aan nog niet alle plannen te accepteren en glastuinbouwbestemming te wijzigen in woningbouw. Voor dat deel van Monster-noord werkt de gemeente Westland nog aan een nieuw bestemmingsplan om er woningbouw mogelijk te maken. Dat bestemmingsplan moet dan nog aan het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland worden voorgelegd.

Tuinbouwgrond

In de gemeente Westland vergadert de gemeenteraad dinsdag 19 februari over een motie van oppositiepartij Westland Verstandig om snel een moestuin te maken op een braakliggend tuinbouwperceel. Ook wil oppositiepartij Gemeentebelangen Westland (GBW) dat Westland een stapje terug zet in het streven aardgasvrij te worden. De oppositiepartij verwacht dat daarmee een tekort aan duurzame energie zal ontstaan.

Luchtfoto van het Westland. - Foto: ANP
Luchtfoto van het Westland. - Foto: ANP

Of registreer je om te kunnen reageren.