Glas

Nieuws

Wiebes verwacht dit jaar milieueisen aardwarmte

Deze maand zal een RIVM-onderzoek naar milieurisico’s van aardwarmte leiden tot nieuwe milieueisen.

Dat stelt Eric Wiebes, minister van Economische zaken en Klimaat, in antwoorden op Kamervragen van de partij 50PLUS over risico op lekkages bij warmteputten. Aanleiding voor de vragen was het mogelijke risico op lekkages bij bestaande putten.

Volgens Wiebes hebben 3 eigenaren uit eigen beweging hun doublet stilgelegd vanwege ‘mogelijke kans’ op lekkages. Wiebes: “Om corrosie te voorkomen worden nu corrosie-remmers toegevoegd, om daarmee de put te beschermen tegen de invloed van het zoute water dat wordt opgepompt. Voor de overige projecten is nu geen aanleiding om aan te nemen dat ze ook gaan lekken, maar dat kan niet uitgesloten worden, dus goede monitoring is van groot belang.”

Lees verder onder de tweet.

Twee onderzoeken

Deze maand wordt veel meer bekend over de milieurisico’s van aardwarmte. Recent publiceerden de geothermie-bedrijven, verenigd in Dutch Association Geothermal Operators (Dago), een eigen onderzoek naar risico’s van anti-corrosiemiddelen. De sector gebruikt steeds groenere middelen met een kortere afbraakperiode.

Later deze maand komt er een breder RIVM-rapport naar buiten over milieurisico’s aan aardwarmte. Daarin is onder andere gekeken naar de dikte van de wanden van de gebruikte buizen. De Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wil inzicht krijgen in de aantasting van deze wanden door corrosie, inclusief de risico‘s.

Veel al bekend

Wiebes laat in zijn antwoorden weten dat al in 2017 bekend was dat de geothermie-sector uitdagingen had die technisch van aard waren. Daarvoor zijn al professionaliseringsmaatregelen genomen. Zo heeft SodM ondernemingen in de geothermie verplicht de putintegriteit te borgen op basis van een ‘Well Integrity Management System’ en te koppelen aan een adequaat onderhoudmanagement.

Of registreer je om te kunnen reageren.