Glas

Nieuws

Revitalisering Drentse glastuinbouw

De stimuleringsregeling Revitalisering Landbouw Emmen 2016-2019 is tot op heden een succes.

Dankzij de stimuleringsregeling, die nog loopt tot eind 2019, kunnen telers investeren in verbetering van de kwaliteit van hun kassen en verduurzaming. Ze kunnen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld sloop, (her)bouw en nieuwbouw van kassen, maar ook voor de aanleg van een energieverdeelsysteem tussen tuinbouwbedrijven.

Herstructurering

Met bijdragen van gemeente en provincie is tot nu toe € 16 miljoen door het bedrijfsleven geïnvesteerd in de tuinbouwgebieden, en er zijn nieuwe aanvragen ingediend. De provincie Drenthe en de gemeente Emmen hebben samen in totaal € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor deze regeling, waarvan nog circa € 460.000 over is.

Subsidieverzoeken

Sinds de start van de regeling zijn 7 subsidieverzoeken gehonoreerd. Hierdoor wordt ruim 6,5 hectare aan nieuwe kassen gebouwd en 5,5 hectare kassen gesloopt. Door de sloop ontstaan kansen voor herstructurering, nieuwvestiging en uitbreiding.

Werkplekken

De gemeente heeft als subsidieverplichting opgenomen dat bedrijven actief op zoek moeten naar werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De afgelopen periode hebben 12 personen via deze regeling een baan gevonden. Voor nog 10 mensen wordt bemiddeld in een baan.

Of registreer je om te kunnen reageren.