Glas

Nieuws

Toch uitstel CO2-eisen kassen PlanetProof

Telers krijgen in het PlanetProof-teeltschema twee jaar uitstel voor CO2-eisen aan kassen. Dat blijkt uit de gecorrigeerde besluitenlijst van Stichting Milieukeur (SMK).

Die lijst bevat vragen en verzoeken uit de sector en besluiten van het College van Deskundigen.

Volgens de plannen zou de norm voor broeikasgasemissie (CO2) voor afzonderlijke bedrijven vanaf 2022 als harde eis in het schema worden toegepast. Dat was in een eerste besluitenlijst van SMK ook als eindbesluit meegenomen.

SMK corrigeert besluitenlijst

In een gecorrigeerde besluitenlijst staat nu dat het College van Deskundigen de termijn toch heeft aangepast naar 2024 (en niet 2022). Als bedrijven in 2020 niet aan de norm voldoen, moeten ze een verbeterplan overleggen om uiterlijk in 2024 aan de norm te gaan voldoen.

Sector gehoord

De sector (GroentenFruit Huis) vroeg om dat uitstel, maar leek aanvankelijk niet gehoord te worden. PlanetProof leek een harde lijn te volgen om telers duidelijk te maken dat verduurzaming verplicht is.

Volgens SMK blijkt uit een analyse dat mogelijk 20% van de bedrijven nu niet aan de norm voldoet. Ze zouden aanvankelijk drie jaar de tijd krijgen om de bedrijfsspecifieke CO2-norm te halen, maar dat is nu 5 jaar. Wel moeten deze bedrijven dus in 2020 een verbeterplan overleggen. Die datum wordt niet verschoven.

Zelf meten met rekenmodule

Vanaf januari kunnen telers met de rekenmodule bepalen of ze met de gegevens van het voorgaande jaar aan de norm zouden voldoen. Deze emissienorm blijft wel een eis in het teeltschema. De sector had gepleit voor stimulatie via bonuspunten in plaats van een eis.

Of registreer je om te kunnen reageren.