hoogspanningsmasten-windmolens-kassen-web32-DIJ199274-4

Alles over energie

Terug naar dossier
Glas

Nieuws

Sector doet ultieme oproep tegen verhoging ODE-tarief

Glastuinbouw Nederland, Greenport Nederland, Rabobank, provincie Zuid-Holland en FloraHolland roepen de Eerste Kamer op het ODE-wetsvoorstel te corrigeren.

Vanmiddag stemt de Eerste Kamer over een nieuw belastingplan en over een CDA-motie die het kabinet oproept tot een gesprek met de sector over maatregelen en oplossingen. De sectororganisaties roepen de Eerste Kamer op haar corrigerende macht te gebruiken, om zo ‘desastreuze gevolgen voor de energietransitie in de glastuinbouwsector te beperken’. Het plan doorkruist verduurzamingsplannen die lopen of al zijn uitgevoerd.

Extra kosten tot € 400.000

Onderdeel van de wet is de stijging van de Opslag Duurzame Energie (ODE), een belastingheffing op gas- en elektraverbruik. Het gaat voor glastuinbouwbedrijven om een stijging van 177% in één jaar. In het slechtste geval leidt dat tot een extra kostenpost van € 400.000 per glastuinbouwbedrijf per jaar, berekende de Rabobank eerder. Volgens de organisaties kan dat de komende jaren nog verder oplopen.

“Dat bedrijven in de financiële problemen dreigen te komen, is te verwachten. Een zeer zorgelijke ontwikkeling die het korte termijn verdienvermogen van de sector uitholt. De maatregel treft juist honderden glastuinbouwbedrijven in heel Nederland die al gestart waren met de omschakeling naar duurzame energie of elektriciteit in plaats van aardgas.”

Wiebes: mogelijk aanpassing in 2021

Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes wil met de glastuinbouw de betaalbaarheid van energiemaatregelen monitoren. Wiebes schreef in een brief aan de Tweede Kamer afgelopen vrijdag dat het ODE-tarief (opslag duurzame energie) voor 2020 ongewijzigd blijft. Wel wil de minister de betaalbaarheid voor de glastuinbouw bewaken en voor 2021 de ODE-tarieven wijzigen als dat nodig is.

Of registreer je om te kunnen reageren.