hoogspanningsmasten-windmolens-kassen-web32-DIJ199274-4

Alles over energie

Terug naar dossier
Glas

Nieuws

Rabo: ODE-tarief raakt 1 op 5 glasgroentetelers hard

De verhoging van ODE-tarieven holt de betaalcapaciteit van vooral tomatenbedrijven uit met 2 tot 12%. Rabobank noemt die uitkomst van haar analyse zorgelijk.

De geplande verhoging van het ODE-tarief (Opslag Duurzame Energie) van 177% raakt 1 op de 5 bedrijven in de glasgroente hard en 2 op de 5 sierteeltbedrijven, zo calculeert Rabobank na een onderzoek onder klanten. Een onbekend aantal bedrijven kan daardoor in directe financiële problemen komen, stelt de bank.

Sectormanager tuinbouw van Rabobank Arne Bac ziet duidelijke effecten. “De vastekostenbelading neemt toe door de maatregel, waardoor financieringscapaciteit wegsmelt terwijl het gasverbruik toeneemt.”

Locked in

Dat geldt dus vooral voor belichtende bedrijven en bedrijven die verduurzaamden richting all electric. De bedrijven met aard- of restwarmte zitten echt knel. Zij moeten de stroom extern blijven inkopen. Ze kunnen geen wkk aanschaffen voor stroomproductie en zo de tariefsverhoging ontlopen. Compensatie voor deze bedrijven via de SDE-regeling acht de bank lastig te realiseren, omdat een bestaande subsidieregeling naar verwachting niet kan worden aangepast.

Effecten verschillen

De uitkomsten van de Rabobank zijn wel divers, ook afhankelijk van hoe bedrijven de positie op de gas- en electramarkt hebben ingevuld de laatste maanden. De bank zag bij één bedrijf een geraamde daling van de betaalcapaciteit (EBITDA) van € 400.000. Het gaat dan om inkomsten vóór aftrek van rente, belastingen of afschrijvingen.

De meest getroffen tomatenbedrijven zien de uitgaven per vierkante meter in 2020 toch al stijgen door extra hygiënemaatregelen tegen ToBRFV en maatregelen in arbeidswetgeving. Dat komt bovenop de effecten van 2 tot 12% uitholling van de betaalcapaciteit.

Lees verder onder foto

De verhoging van ODE-tarieven holt de betaalcapaciteit van vooral tomatenbedrijven uit. - Foto: Misset
De verhoging van ODE-tarieven holt de betaalcapaciteit van vooral tomatenbedrijven uit. - Foto: Misset

Akkoord uit zicht

Er is ook een meer structureel effect. Door de uithollende betaalcapaciteit worden klimaatinvesteringen (LED of ontvochtigingsinstallaties) uitgesteld en raakt het Klimaatakkoord uit zicht, zo schrijft Rabobank in een brief aan Glastuinbouw Nederland. In een toelichting stelt sectormanager Bac dat de bank de analyse deed voor de sector. Zelf is de bank voor dit dossier via de brancheorganisatie ook actief in de lobby richting de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft namelijk al ingestemd met de maatregel. Wel buigt staatssecretaris van financiën Menno Snel zich over mogelijke compensatie. Deze week vindt daarvoor overleg plaats met Glastuinbouw Nederland.

Heffingen niet meegenomen

Rabobank becijferde voor de analyse eerst de autonome kostenstijgingen voor een groep bedrijven en berekende daarna de directe kostenstijging door de maatregel. Indirecte effecten zoals mogelijke CO2-heffingen zijn niet meegenomen. Als de sector de klimaatdoelen niet haalt, zijn die heffingen hoger in de nabije toekomst. Zeker als een bedrijf meer gas afneemt.

Of registreer je om te kunnen reageren.