Glas

Nieuws

Oppositie Westland: 75 migranten mogen op bedrijf wonen

Een initiatiefsvoorstel van twee lokale Westlandse politieke partijen staat huisvesting van 75 arbeidsmigranten toe op de bedrijven.

Volgende week is het initatiefsvoorstel geagendeerd op de gemeenteraadsvergadering. Westland Verstandig en Gemeentebelangen Westland komen tot het initiatiefsvoorstel uit onvrede met het gemeentelijke beleid. Westland maakt te weinig voortgang met het realiseren van woonruimte voor arbeidsmigranten, waardoor ook de woningnood bij Westlandse inwoners wordt verhoogd, zo stellen de partijen.

Huisvesting op eigen bedrijf was in Westland mogelijk tot 2012, maar toen koos de gemeenteraad voor de ontwikkeling van Polenhotels. Dat beleid is onvoldoende van de grond gekomen, ook door maatschappelijke weerstand tegen grote wooncentra voor arbeidsmigranten.

Huis in het dorp opgeven

De oppositiepartijen willen nu dat telers die migranten op eigen bedrijf huisvesten, daarmee ruimte creëren voor Westlanders. Als een teler een woning in het dorp heeft waar personeel woont, moet die weer beschikbaar komen voor de reguliere woningmarkt, als de teler mensen op het eigen bedrijf gaat huisvesten.

De gemeente maakt hiervoor een prestatieafspraak met de betreffende ondernemer, zo staat in het voorstel.

Keurmerk Flexwonen

De kwaliteit van de huisvesting op de bedrijven moet gelijk zijn aan zoals die is omschreven in het keurmerk Stichting Normering Flexwonen (SNF).

Om te voorkomen dat de arbeidsmigranten afhankelijk worden van werkgevers, wordt toegestaan maximaal vier weken na einde dienstverband nog te blijven wonen in de tijdelijke woonunit. De partijen willen dat bedrijven maximaal tien jaar het recht krijgen om chalets, units, containerwoningen of andere vormen aan te leggen.

De partijen stellen dat in andere tuinbouwgemeentes huisvesting op de bedrijven zelf niet tot problemen leidt. Westland zou wel verantwoordelijk worden voor het toezicht op deze vorm van huisvesting.

Of registreer je om te kunnen reageren.