Glas

Nieuws

Limburgs aardwarmteproject werkt aan doorstart

Het aardwarmtebedrijf CLG Geothermie geeft gehoor aan de aanwijzing van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Eind oktober stelde SodM een dwangsom op te zullen leggen van € 50.000 per week als CLG Geothermie BV niet binnen veertien weken vervuild testwater afvoert voor verwerking in Delfzijl. Het aardwarmteproject Californië Lipzig Gielen (CLG) is nu gestart met het afvoeren van het afvalwater, laat SodM weten desgevraagd.

Tegen het besluit van de SodM onder dwangsom is geen bezwaar gemaakt door CLG. Daarmee heeft het aardwarmtebedrijf aan de aanwijzing van SodM voldaan.

Nog geen warmteproductie

Toch ligt de winning van aardwarmte nog altijd stil na een negatief advies door SodM. Aan het einde van de zomer van 2018 besloten de aandeelhouders van CLG de winning stil te leggen na een aantal aardbevingen in het gebied. Na eigen onderzoek over de oorzaak van de bevingen wilde CLG de winning hervatten, maar SodM vond het onderzoek niet overtuigend genoeg en adviseerde negatief.

Nu heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het winningsplan van CLG in behandeling. SodM en TNO zijn gevraagd daarop te adviseren.

Of registreer je om te kunnen reageren.