Glas

Nieuws

Fiscaal voordeel op 24 investeringen glastuinbouw

Investeringen in een warmtenet, buitenscherm, accu of LED krijgen fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Dat blijkt uit de publicatie van de Energielijst met nieuwe technieken waarvoor tot 45% van de investeringskosten fiscaal aftrekbaar is. Op de Energielijst 2020 staan nu meer technieken die voor reductie van de CO2-emissie zorgen bij bestaande processen. Nieuw is de aanleg van warmtenetten van bron naar eindgebruiker. Voorwaarde is wel dat een flink deel hernieuwbare warmte of koude of restwarmte is. In 2020 is voor de EIA in totaal € 147 miljoen gereserveerd.

24 investeringsmogelijkheden

De Energielijst heeft meer focus op vermindering van CO2-emissies, via uitbreiding van het aantal technische voorzieningen bij processen. Voor de glastuinbouw zijn 24 investeringsmogelijkheden opgenomen, waaronder buitenschermen, maar ook een accu voor opslag van electriciteit en LED-Belichting. Het gaat hier om bestaande processen met een bredere interpretatie dan alleen energiebesparing. Wel is een emissiereductieplan nodig om voor deze voorzieningen EIA-voordeel aan te vragen.

Zelf technieken aanmelden

Ondernemers kunnen voor de EIA ook zelf technieken aanmelden die niet op de Energielijst staan. De techniek wordt dan onder andere getoetst op energiebesparing.

Of registreer je om te kunnen reageren.