hoogspanningsmasten-windmolens-kassen-web32-DIJ199274-4

Alles over energie

Terug naar dossier
Glas

Nieuws

Eerste Kamer steunt ODE-motie én Belastingplan

De motie Essers over de ODE is in de Eerste Kamer aangenomen. Maar ook het Belastingplan kreeg steun, zodat de verhoging per 2020 vooralsnog niet van de baan is.

Kamerlid Peter Essers (CDA) stelt in de motie, mede ingediend door collega’s van SGP en PvdA, dat het verhogen van het ODE-tarief (Opslag Duurzame Energie) tot disproportionele financiële gevolgen leidt voor een aantal bedrijfssectoren waaronder de glastuinbouw, de voedselverwerkende industrie en chemie.

Met het aannemen van de motie vraagt de Eerste Kamer de regering om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze extreme lastenstijging te verminderen en eventueel te temporiseren. Alleen de SP, Groen Links en de Partij voor de Dieren stemden vanmiddag tegen de motie.

ODE voorlopig gewoon van kracht

De Eerste Kamer vraagt daarmee meer dan minister Wiebes van Economische Zaken afgelopen vrijdag in een brief wilde toezeggen. Wiebes is van plan de verhoogde ODE in principe over 2020 gewoon op te leggen. Hij krijgt daartoe ook de ruimte, aangezien in dezelfde stemming de Eerste Kamer het Belastingplan 2020 en de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, waarvan de ODE deel uitmaakt, goedkeurde.

Brede monitoring opzetten

Wiebes geeft in zijn kamerbrief van vrijdag aan op korte termijn in overleg te treden met de glastuinbouw, om een brede monitoring op te zetten van betaalbaarheid en de gevolgen voor de duurzaamheid van de verhoogde ODE. In een stemverklaring gaf de Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie aan voor de motie te stemmen, met de aantekening dat blijkens de brief het kabinet deze kwestie scherp in het oog heeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.