Glas

Nieuws

Tuinbouw wil af van fors hogere stroombelasting

Glastuinbouw Nederland vraagt de Tweede Kamer om de tariefsverhoging voor de Opslag Duurzame Energie (ODE) terug te draaien. SGP vraagt in een amendement om gedeeltelijke terugdraaiing.

Voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland bood hiervoor een petitie aan met 1.500 handtekeningen van ondernemers.
Het kabinet stelt in het belastingplan een verhoging voor van de ODE, de heffing op stroomverbruik, om duurzame energie te stimuleren. In de schijf van 50.000 tot 10 miljoen kWh gaat het om een tariefstijging van 177%. De kostenstijging die hiermee gemoeid is, is volgens Van der Tak zodanig dat bedrijven failliet dreigen te gaan. De verhoging van de ODE op netstroom heeft bovendien een averechts effect op het gebruik van warmtepompen en en andere duurzame oplossingen zonder gebruik van gas.

Lees verder onder de tweet.

Klimaatakkoord

Glastuinders ervaren de ODE-verhoging als een mes in de rug. “In alle gesprekken over het klimaatakkoord is dit totaal niet aan de orde geweest”, zegt Richard van der Lans van Arend Roses. De tariefsverhoging zorgt ervoor dat tuinders om economische redenen niet overstappen naar duurzame energie, maar juist weer gasgestookte warmte-krachtkoppelingen (wkk) gaan gebruiken. “Dit pas totaal niet bij de weg die we op willen met verduurzaming”, zegt Van der Lans.

Dat kunnen bedrijven niet dragen

Ook Marc Koene van SK-roses, genomineerd voor de Tuinbouwondernemersprijs 2020, vreest voor de gevolgen van de tariefstijging. Voor zijn bedrijf met 3 locaties betekent de verhoging van de ODE een stijging van 177% van het tarief, wat neerkomt op 3 keer € 134.000. “Dat kunnen bedrijven niet dragen. Nu niet, maar ook op termijn niet. Die ruimte is er niet”, aldus Koene.

Aanpassing ODE-heffing

SGP-Kamerlid Chris Stoffer dient bij de behandeling van het belastingplan in de Tweede Kamer een amendement in waarin hij pleit voor het aanpassen van de ODE-heffing van van 2,05 cent/KWh naar 1,00 cent/KWh. Daarmee wordt de lastenverhoging in de opslag duurzame energie voor afnemers van elektriciteit ten dele ongedaan gemaakt. De maatregel zou de staat € 382 miljoen kosten.

Of registreer je om te kunnen reageren.