Glas

Nieuws

PBL: meer groen in glasgebied is taak provincie

Provincies kunnen initiatief nemen om groenere glasgebieden aan te leggen, naar voorbeeld van de Poelzone in Westland. Dat schrijft Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een maandag 11 november gepubliceerd rapport Zorg voor Landschap. Daarin stelt PBL dat aanleg van steeds grotere kassen economisch verdedigbaar is, maar dat dit gekoppeld kan worden aan steviger eisen voor ruimtelijke kwaliteit.

PBL vindt dat de Westlandse Poelzone een voorbeeld is van een modern glastuinbouwgebied waarbij het landschap ‘dooraderd’ is met groen-blauwe netwerken. De glastuinbouw zou voor de kosten van de extra landschapseisen moeten opdraaien, stelt PBL. “De provincie is de voor de hand liggende partij om het initiatief te nemen voor de aanleg van zo’n netwerk. De glastuinbouwsector zal ook als eerste verantwoordelijk zijn voor de kosten, omdat die de aanleiding en begunstigde is van deze scheiding van functies”, schrijft het onderzoeksbureau.

De extra landschapselementen moeten een andere bestemming krijgen (natuur, fiets- en vaarroutes of groen wonen) en in beheer komen bij een publieke instantie als Staatsbosbeheer of gemeenten die scherp toezien op beheer, stelt PBL.

Financiële ondersteuning

In hetzelfde rapport schrijven de onderzoekers ook dat voor landschapsonderhoud en ontwikkeling boeren financieel ondersteund kunnen worden met Europees landbouwgeld.

In het rapport doet PBL aanbevelingen om veranderingen in het landschap niet aan toevalligheden of opportunistische beleidskeuzes over te laten. Juist nu grote veranderingen gaande zijn op gebied van klimaat, energie, verstedelijking en landbouw, dreigt de zorg voor het landschap een sluitpost te worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.