Glas

Nieuws

Noord-Brabant: restwarmte tuinbouw én energieopslag

Noord-Brabant legt in energieplannen accent op restwarmte voor glastuinbouw, maar ook op nieuwe technieken voor energie-opslag op bedrijven.

Dat blijkt uit het Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2023. De provincie wil een kernpunt maken van nieuwe technieken door met wetenschap en industrie leidend te worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om opslag van warmte in zouten of electriciteitsopslag en de opvang van zuivere CO2 uit de lucht.

De provincie Noord-Brabant is, mét wetenschap en industrie, klaar voor opschaling voor voorbeeldprojecten, waarmee de ontwikkeling van energieopslag een nieuwe fase ingaat.

In de alliantie zijn geen directe tuinbouwpartijen betrokken; toch ziet de provincie een rol voor energieopslag in de agrarische sector. Doordat bedrijven in de agrarische sector in het buitengebied een beperkte aansluitcapaciteit op het netwerk hebben is energieopslag juist voor deze bedrijven kansrijk.

In het uitvoeringsprogramma verwacht de provincie in 2023 circa 30 megawatt aan restwarmte te hebben gerealiseerd door in projecten deel te nemen als Energyweb XL voor glastuinbouw. Ook verwacht de provincie in minimaal één geothermieproject te investeren voor die tijd.

Focus op glastuinbouw

Meer dan de helft van het energieverbruik in de landbouw komt voor rekening van de glastuinbouw, schrijft de provincie. Samen met ZLTO wil Noord-Brabant streven naar het zo veel mogelijk benutten van duurzame warmtebronnen, zoals geothermie, warmtekoudeopslag (WKO) en restwarmte. Ook hergebruik van CO2 uit de industrie in kassen wordt genoemd in het energieprogramma.

Of registreer je om te kunnen reageren.