Glas

Nieuws

Nog geen duidelijkheid effect gaswinning op kassen

In de zaak van Westland tegen het besluit gas te winnen in Gaag-Monster is nog niets bekend over de relatie met glastuinbouw.

De NAM moet nog altijd een effectenstudie indienen om de consequentie van gaswinning op de glastuinbouw te bepalen. In 2017 vroeg de gemeente om die duidelijkheid. Gemeente Westland heeft deze studie nog niet ontvangen en ook geen seismisch risicobeheersplan.

Glastuinbouwgemeentes tegen

Gemeente Westland heeft tegen het besluit van de minister van EZ om gas te winnen in dit gebied een beroepschrift ingediend. Dat is tot op heden nog niet mondeling behandeld, blijkt uit antwoorden op vragen van PvdA Westland. Het is wachten op de studies naar de relatie met glastuinbouw en aardbevingsrisico’s.

De gemeente Westland vaart een zelfstandige koers tegen gaswinningsbesluiten, maar overlegt met Midden-Delfland, dat eveneens een beroepschrift indiende tegen het gaswinningsbesluit.

Of registreer je om te kunnen reageren.