Glas

Nieuws

NVWA: tweede besmetting ToBRFV Westland bevestigd

De NVWA heeft de tweede besmetting van ToBRFV bevestigd. Het gaat om een bedrijf in Westland.

Naast de twee besmette bedrijven in Westland zijn er zes bedrijven met een ernstige verdenking. Dat was de situatie op 1 november, maar kan snel veranderen als bevestigend sequencing onderzoek wordt afgerond.

De in totaal acht bedrijven zijn al enige tijd in beeld en hebben de meldplicht niet overschreden, stelt de NVWA. Een aantal heeft zich zelf gemeld, stelt de NVWA. “We hebben aangegeven vanaf 28 oktober 2019 te gaan handhaven. De bedrijven die we nu bezoeken waren al in beeld of hebben zelf tijdig gemeld. Hier is handhaving dus nog niet aan de orde.”

Plan van aanpak

Een teler met een zware verdenking of een besmet gewas krijgt een beschikking met maatregelen. Die maatregelen moet de teler implementeren voor zijn bedrijf en in een plan van aanpak beschrijven en dat plan ter goedkeuring aan de NVWA voorleggen. De maatregelen zijn vooral gericht op het voorkomen van verspreiding.

Experts van de NVWA gaven eerder aan dat strenge maatregelen als pleksgewijze gewasruimingen tijdens de teelt bij bedrijven met besmette planten wel erg ingrijpend en kostbaar zijn, en naar verwachting het virus niet volledig kunnen elimineren. Eliminatie richt zich op het moment van teeltwisseling.

Of registreer je om te kunnen reageren.