Glas

Nieuws

Glastuinbouw en fruitteelt kunnen van elkaar leren

Waar situaties in glastuinbouw niet zomaar naar fruitteelt te vertalen zijn, valt er wel van elkaar te leren. Dat schrijft minister Carola Schouten op vragen uit de Tweede Kamer.

Op gebied van continue monitoring van ziekten en plagen en het vertrouwen in de werking van natuurlijke vijanden kan de fruitteelt wel degelijk van de glastuinbouw leren, stelt de minister. Die werking is een uitgesteld effect op de plaag en geen direct effect zoals bij gewasbeschermingsmiddelen.

Moeilijk vergelijkbare teelt

De situaties zijn volgens de minister niet zomaar te vertalen. De glastuinbouw werkt in een gecontroleerde omgeving terwijl de fruitteelt meerjarige gewassen teelt waardoor naar een evenwichtstoestand tussen plagen en natuurlijke vijanden kan worden toegewerkt.

€ 20 miljoen naar middelenbeleid

Schouten stelt dat in antwoorden op vragen over de nota Gezonde groei duurzame oogst. Binnenkort komt het ministerie met het uitvoeringsprogramma voor de Toekomstvisie gewasbescherming 2030. In die antwoorden geeft ze ook een opsomming van gelden die naar verwachting in 2020 vanuit het ministerie ingezet worden voor gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Dat gaat om circa € 20 miljoen, aldus de minister. In de begroting 2020 is gewasbescherming onderdeel van de begrotingspost Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen en staat voor € 7,4 miljoen in de boeken. Voor projecten gewasbescherming is verder circa € 400.000 gereserveerd.

Topsectorenonderzoek

Daarnaast zal de rijksbijdrage aan topsectorenonderzoek middelenonderzoek naar verwachting circa € 12 miljoen bedragen in 2020, schat de minister op basis van uitgaven in voorgaande jaren. Recent zijn de geselecteerde projecten voor topsectorenonderzoek in 2020 ingediend bij het ministerie. Binnenkort besluit de minister over de voorgestelde besteding van de middelen en keurt ze de projecten formeel goed.

Of registreer je om te kunnen reageren.