Glas

Nieuws

Dertien verdenkingen ToBRFV binnen en buiten Westland

De NVWA onderzoekt dertien tomatenbedrijven vanwege een zware verdenking van ToBRFV.

Het gaat om zes bedrijven in de gemeente Westland en zeven daarbuiten, allen tomatenbedrijven. Verdere details over de teelt of hoe de telers in beeld kwamen, geeft NVWA niet. Er geldt sinds enkele weken een meldplicht.

Als deze zware verdenkingen opgeteld worden bij de twee bevestigde besmettingen, is dit tot nog toe de grootste bekende ToBRFV-uitbraak in de EU. Binnen de sector wordt daaraan getwijfeld, omdat de NVWA zeer grondig inspecteerd en informatie vordert bij bijvoorbeeld pakstations. Andere EU-landen hebben niet zo’n intensief traject van onderzoek.

Plan van aanpak bij (zware verdenking) ToBRFV

Een teler met een zware verdenking of een besmet gewas krijgt een beschikking met maatregelen. Die maatregelen moet de teler implementeren voor zijn bedrijf, in een plan van aanpak beschrijven en dat plan ter goedkeuring aan de NVWA voorleggen. De maatregelen zijn vooral gericht op het voorkomen van verspreiding. Het plaatselijk ruimen wordt nu niet meer geadviseerd in het hygiëneprotocol van de sector.

Of registreer je om te kunnen reageren.