Glas

Nieuws

Provincie praat met sector over stikstof Westland

De provincie Zuid-Holland gaat per erkend natuurgebied een stikstofaanpak bespreken. Ook met de glastuinbouw wordt naar Westland gekeken.

Westland ligt aan een Natura 2000 gebied, de Solleveld en Kapittelduinen. Per gebied gaat de provincie nu in overleg met de agrarische sector over een gebiedsgerichte aanpak. Dat schrijft de provincie in een stappenplan in de lopende stikstofdiscussie na boerenprotesten. De provincie wil in overleg met de sector de knelpunten en kansen onderzoeken.

Verduurzamen glastuinbouw

De gebiedsgerichte aanpak voor Westland hoeft voor de glastuinbouw als gehele sector niet direct grote gevolgen te hebben. De sector schakelt steeds meer over naar duurzame teelt door energietransitie en reconstructie. Op individueel bedrijfsniveau is zo’n gebiedsgerichte aanpak mogelijk wel belangrijk.

Vergunningen op gang krijgen

De provincie zal in november een informatiebijeenkomst organiseren voor de koepelorganisaties van de verschillende sectoren over de aanpak. Ook wordt in die maand met de Vereniging voor Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) en de omgevingsdiensten een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor gemeenten hoe vergunning verlening weer op gang kan worden gebracht in de huidige onzekere stikstofregels.

Individueel advies

De provincie heeft na protesten van boeren bij het provinciehuis deze bedrijven persoonlijk geadviseerd over hun situatie. Zuid-Holland wil dat mogelijk zelf oppakken voor bedrijven in haar gebied omdat per provincie beleid verschillend kan uitpakken. Een aantal provincies trok onder druk van boerenprotesten regels terugtrokken. Zuid-Holland deed dat niet en wil het beleid uitleggen aan de sectoren.

Of registreer je om te kunnen reageren.