Glas

Nieuws

Ook België ruimt niet bij ToBRFV-uitbraak

België kiest, net als Nederland, niet voor het ruimen van gewas bij een vondst van ToBRFV.

Dat blijkt uit een publicatie van noodmaatregelen door het Federale Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV). België heeft na monsters op enkele tientallen bedrijven het virus niet aangetroffen. In Nederland is een zware verdenking van een besmetting gemeld in Westland. Het bedrijf wordt niet geruimd, zoals bij eerdere besmettingen in Duitsland en Verenigd Koninkrijk.

Strikte maatregelen

Ook België kiest die lijn. Alleen besmette en naburige planten worden vernietigd bij een besmetting. Verder wordt in het Belgische protocol gesproken over het hanteren van strikte hygiënemaatregelen en een grondige ontsmetting tijdens de teeltwisseling. Wel stelt de FAVV dat deze maatregelen aangepast kunnen worden bij nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Monitoring van bedrijven

Alle Europese lidstaten zijn verplicht om jaarlijks monitoring bij de teeltbedrijven te verrichten op ToBRFV. In Nederland loopt een NVWA-onderzoek bij bedrijven. In België is het plan voor de monitoring nog in behandeling. Wel hebben onderzoekers van het ILVO (Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek) afgelopen jaar oude en nieuwe monsters in een monitoring naar een ander virus (Tomato Leaf Curl New Delhi) opnieuw onderzocht op ToBRFV. Enkele honderden monsters van tientallen bedrijven zijn onderzocht. Tot dusver is geen ToBRFV aangetroffen. Ook het New Delhi virus is daarbij overigens niet aangetroffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.