Glas

Nieuws

Focus Europese Commissie op risico ToBRFV in zaad

Europese noodmaatregelen tegen ToBRFV zijn sterk gericht op de besmettingslijn via zaad en jonge planten.

Bewijsmateriaal uit Duitsland en Italië na besmettingen in tomaat noopt tot maatregelen op het gebied van uitgangsmateriaal, stelt de Europese Commissie. Dat blijkt uit het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie voor de noodmaatregelen tegen ToBRFV dat is gepubliceerd. De noodmaatregelen moeten insleep en verspreiding voorkomen, maar vooral tijdig besmettingen signaleren. Afgelopen week werd al bekend dat Britse adviseurs telers adviseren plantenleveranciers om onderzoeksresultaten te vragen over ToBRFV.

Jaarlijks rapporteren

De komende drie jaar moet de NVWA jaarlijks onderzoek doen op bedrijven en rapporteren over de aanwezigheid van ToBRFV. Jaarlijks moeten de lidstaten voor 31 januari rapporteren over de bevindingen in het afgelopen teeltseizoen, blijkt uit de noodmaatregelen. Het onderzoek naar het voorkomen van het virus moet met deugdelijke laboratoriumtests gebeuren.

Plantenpaspoort

Partijen tomaten of paprikaplanten moeten binnen de Europese Commissie voorzien zijn van een plantenpaspoort. De partijen mogen alleen verhandeld worden als ze uit gebieden komen waar ToBRFV niet voorkomt. Als ToBRFV in dat gebied voorkomt, moet de opkweeklocatie zijn geïnspecteerd en vrij zijn gegeven van besmetting met gecontroleerde zaden of zaden uit gebieden waar nog geen besmetting heeft plaatsgevonden. Bij invoer van plantmateriaal voor opkweek is bovendien nog een officiële controle nodig bij binnenkomst in de Unie en moeten informatie over tracering worden meegestuurd.

Mexicaanse maatregelen aubergine

Mexico, het land dat het meest getroffen lijkt door het ToBRFV-virus, heeft fytosanitaire maatregelen getroffen voor tomaten, paprika en aubergine. Hoewel in wetenschappelijk onderzoek een virusbesmetting in aubergine werd uitgesloten, heeft Mexico één besmetting gemeld in aubergine.

Of registreer je om te kunnen reageren.