ToBRFV-bladsymptomen-Duitsland-IMG_4777kopie

ToBRFV in tomaat

Terug naar dossier
Glas

Nieuws

Britse teler wil ToBRFV-tests bij jonge planten

Britse telers wordt op het hart gedrukt ToBRFV-garanties te vragen bij tomatenplanten uit Nederland. Dat zegt Phil Morley, teeltverantwoordelijke bij tomatenbedrijf APS Produce, en lid van de stuurgroep ToBRFV in het Verenigd Koninkrijk.

“Het oude gewas gaat er bijna uit en het nieuwe wordt besteld. De meeste planten komen uit Nederland. Praat met de plantenleverancier. Het vasteland van Europa is een bron van ToBRFV”, zegt Phil Morley. Dat betekent dat telers moeten vragen naar ToBRFV-testresultaten van zaad en jonge planten.

Geen tomaten vasteland

De Britse stuurgroep vergadert elke twee weken over ToBRFV en roept telers dwingend op geen tomaten van het vasteland op of in de buurt van productiebedrijven te verpakken.

Hoewel in Engeland zelf in juli een besmetting werd gemeld, gelooft de Britse stuurgroep dat dit bedrijf in Kent geen bron zal zijn voor verdere besmettingen. De uitbraak kan als bestreden beschouwd worden nadat de teler op eigen houtje het gewas uit de kas liet ruimen en alle desinfectie en voorzorgsmaatregelen heeft getroffen.

Na brexit blijft EU-aanpak gelden

Per 1 november komen Europese noodmaatregelen in werking om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat is een dag na een eventuele brexit. Volgens de stuurgroep ToBRFV zal in dat geval de maatregelen voor de teelt worden opgenomen in Britse wetgeving. De Britse telers blijven dus gelijke maatregelen treffen als de andere Europese landen. Een vertegenwoordiger van de stuurgroep reist de komende weken naar Israël en Duitsland om telers met eerdere uitbraken te spreken en kennis aan te scherpen.

Handen wassen niet voldoende

Adrian Fox, hoofd plantvirologie bij het Britse plantgezondheidsinstituut Fera en voorzitter van de Britse ToBRFV-stuurgroep, heeft Britse onderzoeksresultaten gedeeld over desinfecterende maatregelen. Handen wassen leidt tot gemengde resultaten en wordt niet als voldoende beoordeeld. “Gebruik handschoenen die je gedurende de dag verschillende keren verschoont.” Uit Brits onderzoek blijkt verder dat het virus bijzonder robuust is. Het is alleen te doden door fust op meer dan 90 graden te verhitten. Het Britse onderzoek naar de levensduur van virus op kasmateriaal (glas, beton of staal) wordt verlengd.

Zaad de bron?

Over de herkomst van de besmetting kan Fox nog niet met zekerheid iets zeggen. “Gezien het internationale patroon van besmettingen kan je zeggen dat het overdraagbaar is via zaad. We hebben op dit moment alleen niet de harde data om dat nu te zeggen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.