Glas

Nieuws

Britse ‘leasekassen op rioolwarmte’ baanbrekend

Een nieuwbouwproject voor groentekassen in Oost-Engeland is baanbrekend vanwege de financiering en energietechniek.

‘Zal niet goedkoop zijn’

Paul Faulkner, directielid van het British Tomato Growers Association, bevestigt dat het project om meerdere redenen bijzonder is. Zo is lease geen normale financieringsvorm voor de glastuinbouw in Engeland. Ook de financiering door pensioenfondsen en investeringsmaatschappijen is voor de Britse glastuinbouw bijzonder. “Het zal niet goedkoop zijn met de grondprijzen in Oost-Engeland”, denkt hij. Informatie over wie de Britse of Nederlandse teler is die zich zal vestigen op de bedrijven heeft hij niet. “We vragen ons ook af hoe dit zo lang geheim is gebleven.”

Informatie over wie de Britse of Nederlandse teler is die zich zal vestigen op de bedrijven, is er nog niet. - Foto: G&F
Informatie over wie de Britse of Nederlandse teler is die zich zal vestigen op de bedrijven, is er nog niet. - Foto: G&F

Wellicht komkommer, tomaat en paprika

Onduidelijk is wat precies geteeld wordt in de kassen in Suffolk en Norfolk. De ontwikkelaar Oasthouse Ventures laat weten daar nu niet op in te kunnen gaan, omdat er nog geen definitief besluit is genomen. In mediaberichten spreekt directeur Andy Allen over komkommer, tomaat en paprika. In het persbericht wordt gesproken over tomatenproductie die de Britse productie met 12% kan laten stijgen.

Warmte uit afvalwater

De kassen worden deels verwarmd met aquathermie. De techniek om warmte te winnen uit afvalwater van het rioolbedrijf Anglia Water is baanbrekend, maar geen heel ingewikkelde. Volgens Anglian Water wordt afgewerkt water uit de rioolzuivering in een gesloten buizensysteem langs de kassen gepompt. Daar vindt de warmtewinning plaats. Na de warmte-opname wordt het afgewerkte water geloosd in de natuurlijke omgeving van de rivier Yare.

Ongekend in Nederland

Warmtewinning uit afvalwater is in Nederland nog niet toegepast in de glastuinbouw. Volgens Aat Dijkshoorn, projectleider van het nieuwe telen en gebiedsgerichte aanpak water, halen twee Nederlandse telers al wel warmte uit oppervlaktewater. De potentie van winning van warmte uit oppervlaktewater is voor Nederland veel groter dan voor afvalwater. Het aantal rioolzuiveringsinstallaties in Nederland is beperkt en daarmee kunnen misschien één of twee bedrijven verwarmd worden per locatie. Warmte uit afvalwater heeft wel het voordeel van de constante levering in vergelijking met warmte uit oppervlaktewater, weet Dijkshoorn. “Met oppervlaktewater kun je warmte winnen tot het water te koud wordt. Nu kan dat dus nog en in het voorjaar.”

Nederlandse teler gezocht

De techniek van warmtewinning uit oppervlaktewater is klaar voor commerciële toepassing in Nederland. Mogelijk komt de techniek in de SDE++ regeling in 2020. Dijkshoorn wil praktijkprojecten starten. “We zoeken een kleine teler die zijn nek wil uitsteken met warmtewinning uit oppervlaktewater. Wij kunnen hem dan ontzorgen en zaken als SDE++-subsidie regelen en vervolgens de winning monitoren en leren.”

Of registreer je om te kunnen reageren.