Glas

Nieuws

Westland: winst afromen bij bebouwen tuingrond

De gemeente Westland verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar een nieuwe regeling in te voeren om winst af te romen als tuinland bebouwd wordt.

Door zo’n compensatieregeling zou de winst dan kunnen worden gebruikt voor het aanjagen van herstructurering van glastuinbouw elders in de gemeente. Het plan is al in 2017 besproken, maar staat op gespannen voet met provinciale regels, schrijft de gemeente. Toch lijkt er nu overeenstemming met Zuid-Holland om samen zo’n regeling uit te werken, schrijft wethouder Karin Zwinkels in antwoorden op vragen van de PvdA.

Waar is het geld?

De PvdA vraagt waar geld is gebleven uit recente transacties, maar zo’n compensatiefonds is nu nog niet ingesteld. Wel stelt de gemeente dat 3 bestemmingswijzigingen van tuingrond in de pijplijn zitten. Daarvoor wordt geen winst afgeroomd, maar wil de gemeente extra tuingrond (ruim 3 hectare) inzetten als compensatie. De grond had voorheen een maatschappelijke functie, maar is omgezet naar glastuinbouw. De gemeente ziet kansen voor toekomstige herstructurering, ondanks de huidige beperkte bereidwilligheid bij ondernemers.

Verplaatsen woningen

Zwinkels geeft in de antwoorden ook inzicht in herstructureringsactiviteiten bij (bedrijfs)woningen. Om de motivatie voor herstructurering te vergroten bij inwoners in het buitengebied werkt de gemeente mee aan bestemmingswijzigingen, zoals vergroting van het woonvlak of uitplaatsing. In 2018 zijn daarvoor 31 wijzigingen doorgevoerd in het bestemmingsplan. Dat is ongeveer gelijk aan 2017. Zo zijn 11 kavels voor uitplaatsers gemaakt. Dat kan ruimte bieden voor toekomstige verkaveling omdat bedrijfswoningen die in de weg liggen zo worden opgeruimd.

Of registreer je om te kunnen reageren.