Glas

Nieuws

InnovationQuarter: ‘Alles leidt naar autonome kas’

Alle ontwikkelingen en innovaties in de glastuinbouw leiden naar de autonome kas, die op afstand wordt bestuurd.

Big data, het gebruik van robots, kunstmatige intelligentie en blockchain. Al deze ontwikkelingslijnen leiden uiteindelijk naar ‘de autonome kas’, die op afstand wordt bestuurd. InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, schetst in haar meerjarenplan tot 2022 de stappen die daarvoor met het bedrijfsleven worden gezet.

Speerpunten InnovationQuarter

De tuinbouwsector staat voor de opgave om in de komende 10 tot 15 jaar de huidige verdienmodellen drastisch te transformeren, schrijft het ontwikkelingsbedrijf. De speerpunten voor InnovationQuarter voor 2019 zijn voeding & gezondheid, Smart Horticulture (datagedreven) en Bio-economie (circulaire economie). Gepersonificeerde voeding is daarmee ook een speerpunt van het ontwikkelingsbedrijf. De consument zoekt naar gepersonaliseerde oplossingen op het gebied van vers, veilig, gezond, welzijn en lokaal. Ook is er vraag naar voedsel met specifieke inhoudsstoffen, of producten die gemaakt zijn vanuit zeewier of insecten.

Alles via online platformen verbonden

Een toekomstbeeld schetst InnovationQuarters ook. De tuinbouw transformeert naar een volledige procesintegratie van genetica, teeltomgeving en oogstrealisatie. Kunstmatige intelligentie (zelflerend) optimaliseert alle processen en is via online platformen verbonden.

‘Glastuinbouwregio Zuid-Holland mondiaal cluster’

InnovationQuarters wil de glastuinbouwregio in Zuid-Holland een mondiaal tuinbouwcluster laten zijn voor innovatieve en duurzame voedselvoorziening. Die kennis is veel waard. In de komende jaren ontstaan honderden metropolitane gebieden die lokaal voedsel willen produceren.

Van de 10 belangrijkste tuinbouwgemeentes in Nederland liggen de 2 grootste in Zuid-Holland. Samen vertegenwoordigen ze 63% van het Nederlands glastuinbouwareaal. Bovendien vindt 70% van de handel in tuinbouwtechnologie, -kennis en innovatie plaats in Zuid-Holland.

Of registreer je om te kunnen reageren.