Glas

Nieuws 1 reactie

GMO-steun voor meer bedrijven

Landbouwminister Carola Schouten wil dat ook brancheorganisaties in de toekomst GMO-steun kunnen ontvangen.

Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ze vindt dat brancheorganisaties (BO‘s) ook Europese sectorale steun moeten kunnen krijgen om bepaalde doelstellingen te realiseren, net zoals producentenorganisaties (PO‘s). Deskundigen vrezen dat dit betekent dat GMO-steun voor groente en fruit verwatert. Nu is GMO-steun alleen voor producentenorganisaties in groente en fruit. EU-plannen maken al een bredere inzet van de GMO-gelden mogelijk naar andere sectoren.

Schouten zal haar voorstel om steun ook mogelijk te maken voor brancheorganisaties eind januari voorleggen aan haar Europese collega-landbouwministers bij de landbouwraad.

Redelijke vergoeding duurzaamheidsinspanningen

In brancheorganisaties mogen naast primaire producenten ook andere ketenpartijen, zoals verwerkers zich verenigen. Meer mogelijkheden om brancheorganisaties op te richten moet eraan bijdragen dat boeren en tuinders een redelijke vergoeding kunnen krijgen voor duurzaamheidsinspanningen. Het moet bovendien de positie van de boer in de keten versterken, vindt Schouten.

Producentenorganisaties

Het Europese landbouwbeleid (GLB) biedt de land- en tuinbouwsector meer ruimte op het gebied van mededingingsregels, zoals samenwerking. Zo is het toegestaan om producentenorganisaties op te richten om het aanbod van boeren en tuinders te bundelen en gezamenlijk te verkopen.

Eisen versoepelen voor groente en fruit

Schouten vindt dat de erkenningseisen voor producentenorganisaties niet te streng moeten zijn, omdat dit samenwerking zou ontmoedigen. Ze wil daarom de eisen voor de groente- en fruitsector versoepelen en daarmee de erkenningscriteria gelijk trekken met die van andere landbouwsectoren. De regels voor producentenorganisaties in groente en fruit zijn op dit moment strenger, omdat deze organisaties in aanmerking komen voor Europese subsidieregelingen.

Lees ook: Minister wil wat doen aan leveringsplicht telers

Eén reactie

  • P Verschuren

    Is dit nu een wanhopige poging van de politiek om via een andere route haar worst/stok te behouden? Wat is de bedoeling dat die brancheorganisaties ermee gaan doen?

Of registreer je om te kunnen reageren.