hoogspanningsmasten-windmolens-kassen-web32-DIJ199274-4

Alles over energie

Terug naar dossier
Glas

Nieuws

Dago: snelle ontwikkeling geothermiesector

Een belangrijk deel van de geothermieprojecten functioneert goed, waarbij de sector zich snel ontwikkelt en professionaliseert. Dat stelt Dago, de vereniging van geothermiebedrijven in Nederland.

Dinsdag 22 januari kwam Dago met een reactie op de melding van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat het strenger gaat toezien op risico’s van lekkage van aardwarmteputten. Dago weerspreekt dat alle Nederlandse aardwarmtesystemen met technische problemen kampen. De sector is bezig een Masterplan Aardwarmte in Nederland uit 2018 in te voeren en staat in direct contact met overheden en toezichthouder SodM. Juist deze toezichthouder stelde begin deze week dat het probleem van mogelijke lekkage al in 2017 is vastgesteld en dat de situatie sindsdien lijkt verslechterd.

‘Anti-lekmiddelen’

De discussie draait om het gebruik van ‘anti-lekchemicaliën’ die corrosie van de buizen moeten voorkomen. De enkelvoudige wanden worden aangetast door het zoute, warme water dat opgepompt wordt. Chemicaliën beschermen de wand. Dago erkent dat bestaande bedrijven technologische uitdagingen hebben om de levensduur van hun installatie te garanderen, maar bedrijven monitoren het gebruik van zo groen mogelijke middelen op dit punt. Nieuwe boringen, zoals Trias in Westland, gebruiken al andere materialen, zoals kunststof, zodat de kans op lekkage kleiner wordt.

Onderzoek drinkwater

Dago wijst erop dat met drinkwaterbedrijven onderzoek gedaan wordt naar het effect van geothermie op de grondwaterhuishouding en dat de uitkomsten daarvan binnenkort bekend worden. Ook zijn provinciale richtlijnen in de maak voor aardwarmte in kwetsbare gebieden. De bedrijven stellen zich in deze onderzoeken transparant op, om zo snel mogelijk te leren, aldus Dago.

Of registreer je om te kunnen reageren.