Glas

Nieuws

Areaal Harvest House naar 975 hectare

Telers van Harvest House produceren dit jaar op 975 hectare. Dat is een stijging van iets meer dan 60 hectare ten opzichte van 2018.

De productie binnen de coöperatie groeit stabiel. In 2016 had Harvest House nog circa 850 hectare. Dat areaal groeide naar circa 889 hectare in 2017 en 911 hectare (eind) 2018. Met de stijging dit jaar kruipt de coöperatie richting de grens van 1.000 hectare.

Harvest House is de grootste glasgroentecoöperatie van Nederland, met een belangrijk accent op paprika en tomaat. De groei van dit jaar vindt plaats bij zowel paprika als tomaat. Komkommer is een relatief klein product voor Harvest House, maar het areaal groeide wel fors in 2018.

Lees verder onder de grafiek.

Areaalgroei versus volume

De toename van het areaal betekent niet meer volume, laat Harvest House weten. Nieuwe hectares komen soms later in een jaar in productie waardoor de gemiddelde productie per hectare lager is. Verder zijn er verschillen in opbrengst tussen verschillende teelten met bijvoorbeeld belichting. Jaarlijks heeft Harvest House een aantal kleinere leden dat stopt waardoor het areaal afneemt. Deze afname wordt gecompenseerd door autonome groei in areaal bij de overige leden.

Groei handelsbedrijven

De areaaltoename loopt parallel met de groei van de handelsbedrijven binnen Harvest House, stelt Jelte van Kammen, directeur van Harvest House. Circa 50% van de productie wordt door deze bedrijven afgezet in vooral het buitenland. Sinds 2014 zijn TNI, Rainbow International en Global Green Team volledig onderdeel van Harvest House. Daar zijn sindsdien 2 bedrijven aan toegevoegd: Snijpunt dat groente snijdt en afzet en Food Fellows, ook een verwerkingsbedrijf van met name tomaten voor soepen en sauzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.