Glas

Nieuws

Zuid-Holland belooft meer geld voor glastuinbouw

Provincie Zuid-Holland kondigt in de najaarsbegroting aan na Westland ook voor Oostland geld beschikbaar te hebben voor modernisering.

Dit jaar nog bepaalt de provincie met betrokken partijen in de Greenport de doelstellingen van het plan, waarna Gedeputeerde Staten een plan zal maken met financiering uit de algemene provinciale middelen. Dat staat te lezen in de najaarsbegroting.

In de begroting staat verder dat in 2018 al € 3 miljoen provinciaal geld gestoken is in de modernisering van Westland. De provincie heeft dat per abuis dubbel geraamd, waardoor de begroting toch meer ruimte bevat dan voorzien. Hoeveel geld beschikbaar is voor Oostland staat niet in de najaarsbegroting.

€ 12 miljoen voor duurzaamheid en innovatie

In totaal heeft Zuid-Holland € 12 miljoen beschikbaar voor versnelling van ontwikkeling naar een duurzame en innovatieve economie. Dat wordt besteed aan modernisering van het glastuinbouwcluster, aan innovatiestimulering van het mkb, aan regionaal gebiedsgericht werken en de transitie in de Rotterdamse haven.

Of registreer je om te kunnen reageren.