Glas

Nieuws

Telersverenigingen akkoord over meer samenwerking

Afzetorganisaties in de vruchtgroentesector hebben een visie opgesteld voor intensievere samenwerking.

In een toelichting laat de Federatie Vruchtgroente Organisaties (FVO) weten dat er een nieuwe visie is opgesteld, maar dat de FVO-leden daarover in hun besturen nog een besluit moeten nemen. Over de inhoud doet FVO geen uitlatingen. Eerder dit jaar noemde een betrokkene echter onderwerpen als innovatie en sectorimago.

FVO-bestuurder: we verstaan elkaar binnen platform

De nieuwe visie volgt na een periode van 2 jaar, waarin nog niet is bereikt wat werd gehoopt van de federatie. Dat laatste zei FVO-bestuurder Michiel van Ginkel maandag 3 september op een FVO-congres. “Als Federatie Vruchtgroente Organisaties zijn we de afgelopen 2 jaar wellicht nog niet zover gekomen als we vooraf hadden gehoopt, maar duidelijk is wel dat we elkaar verstaan binnen ons platform. En dat we ook bereid zijn om over verdere samenwerking te praten met elkaar.”

Behaald resultaat: export paprika naar China

Eén van de resultaten tot dusver is de gezamenlijke aanpak van de export van paprika naar China. Ook is FVO de grondlegger van Coalitie HOT.

Dit jaar vond een evaluatie plaats van de tot dusver behaalde resultaten in FVO. De afgelopen maanden werden gebruikt voor het opstellen van die gezamenlijke visie. Betrokkenen noemden toen nieuwe onderwerpen op het gebied van sectorimago of innovatie.

Besloten congres voor middelgrote teeltbedrijven

Het besloten congres ‘Toekomstbestendigheid voor de glasgroentesector’ voor middelgrote teeltbedrijven op maandag 3 september vond plaats in het World Horti Center in Naaldwijk. Het congres was een initiatief van Rabobank en Federatie Vruchtgroente Organisaties (FVO). 110 telers woonden het congres bij.

Rabobank, Nyenrode en telersverenigingen hamerden daar opnieuw op de noodzaak van samenwerking, een geluid dat Rabobank en Onderneming2026 actief uitdragen. 9 van de 10 telers stemden tijdens dat congres voor die samenwerking, maar teler en bestuurder Richard Hartensveld liet ook een waarschuwing horen. “Het initiatief moet vanuit de ondernemers zelf komen”, aldus Hartensveld. “Als organisaties te veel druk leggen op samenwerking, kan dat ook averechts werken. En voor de duidelijkheid: Niet iedereen hoeft voorop te lopen. Samenwerking is er in vele vormen en ieder moet voor zich bepalen waar de meerwaarde zit.”

Of registreer je om te kunnen reageren.