Glas

Nieuws

Gasunie kan glastuinbouw helpen aan waterstof

Gasunie ziet mogelijkheden om waterstof-infrastructuur voor de glastuinbouw in te zetten.

Gasunie wil de mogelijkheden met LTO Glaskracht Nederland onderzoeken. Beide partijen tekenden deze week een overeenkomst voor een verkenningstraject naar nieuwe verduurzamingstechnieken. Waterstof is er één van, naast CO2-voorziening, warmtenetten, biomassatoepassing en hernieuwbaar gas.

Samen optrekken Klimaatakkoord

De partners willen vanaf 2019 samen projecten gaan ontwikkelen. Verder treden Gasunie en LTO Glaskracht Nederland samen op bij inbreng voor de uitwerking van het Klimaatakkoord. Dat kan leiden tot een gewichtiger inbreng en invloed van de glastuinbouw.

Groen gas

Hans Coenen, directeur Business Development van Gasunie wijst op de ervaring die Gasunie al heeft op verschillende terreinen: “We werken aan diverse duurzame energie-infrastructuurprojecten die ook ingezet kunnen worden voor een klimaatneutrale glastuinbouw. Plantaardige restproducten kunnen bijvoorbeeld omgezet worden in groen gas, dat dan op zijn beurt weer de kassen kan verwarmen. Ook voor waterstof infrastructuur ligt daar een mogelijkheid, evenals voor grootschalige warmtenetten. Daarnaast kan CO2 uit de industrie nuttig hergebruikt worden als voedingsstof voor planten. De uitdaging is om dit alles technisch en economisch te laten werken.”

Of registreer je om te kunnen reageren.